Pilotprosjekt Gruben barneskole er godt i gang og miljø er et nøkkelord: – Dette blir en balansegang