– Det er hyggelig at det som er blitt gjort, blir satt pris på og at anlegget Fageråsbakkene et blitt et merkepunkt i byen. Det er gjort en stor jobb av flere, og resultatet er et av de største byggverkene Frivilligheten har stått for i norsk sammenheng, sier primus motor

30 års jubileet skulle vært markert i fjor, og selvfølgelig skulle også Frivilligprisen for 2021 vært delt ut da.

– Men som vi har erfart så er covid-19 X-faktoren som siden mars 2020, kan stoppe eller utsette det meste. Utsettelsen fra 2021, satte på ingen måte demper på festen i 2022, som nå kunne utspille seg i selveste Frivillighetsåret, kommenterer daglig leder i Rana Frivilligsentral, Tor Anders Rasmussen.

Det ble mye god mat, flott musikk, heder, ære og mange fine ord da frivilligheten velfortjent inviterte til fest for å feire, ja nettopp – seg selv og frivilligheten. Alle de som bidrar til gode opplevelser for andre bare ved å stille opp uten å forvente noe til gjengjeld, annet enn gleden ved å bidra og å oppleve at de utgjør en forskjell i hverdagen.

I 2021 var det 30 år siden Rana Frivilligsentral ble etablert, og mye ville sett annerledes ut om så ikke hadde skjedd. Denne maidagen i 2022 var det de frivillige selv som sto i sentrum da det ble duket til fest på Park 22. Ikke uten frivillig innsats heller det, Norsia Storband og Haukneskoret satte musikk til kvelden.

– Dette ble en fin feiring av frivilligheten! Over 60 frivillige meldte seg på, et antall vi er godt fornøyde med. Vi fikk endelig anledning til å gi noe tilbake til alle de frivillige som på daglig basis gjør en fantastisk jobb, sier Tor Anders Rasmussen.

Ikke bare dugnadsgjengen bak Fageråsbakkene var invitert, alle nominerte fikk tradisjonen tro invitasjon sammen med forslagsstillerne.

– De er alle en pris verdt, sier daglig leder i Frivilligsentralen, Tor Anders Rasmussen.

Men i 2021 ble det Trond Jøran Pedersen og styremedlem og frivillig Leif Arne Adolfsen som, på vegne av dugnadsgjengen bak Fageråsbakkene, stakk av med det synlige beviset på at det settes stor pris på innsatsen som er lagt ned. Frivilligprisen er et bilde signert Anne Gundersen.

I retur setter Trond Jøran Pedersen stor pris på at innsatsen flere med han har lagt ned, blir lagt merke til og satt pris på av kommunens innbyggere.

– Dugnadsgjengen som har lagt ned tusenvis av timer for å få realisert Fagerårsbakkene, med Trond Jøran Pedersen i spissen. Ildsjelene, hverdagsheltene som gir mer enn de får tilbake for å legge til rette for barn og unge, er dette det beste eksempelet på. Det er lagt ned 7.000 dugnadstimer. Vi åpner ikke bare et hoppsenter, men et smykke som lyssatt er synlig fra hele byen. Oppgraderingen er en arbeidsseier av det store for et svært utholdende arbeidslag, sa skipresident Erik Røste under åpningen av Fageråsbakkene i høst.

Nå slutter Frivilligsentralen til fulle opp om de fine ordene. Varaordfører Anita Sollie fikk det ærefulle oppdraget med å overlevere prisen.

– Arbeidsinnsatsen som er lagt ned gjennom mange år med å planlegge, skaffe penger og realisere det som nå er blitt Nord-Norges første helårsanlegg for hopp, fortjener virkelig å bli verdsatt, og de som står bak dette og som har gjort jobben, fortjener Frivilligprisen for 2021, skriver forslagsstilleren.

Trond Jøran Pedersen har vært pådriveren og igangsetteren, men han har ikke bygget Fageråsbakkene aleine. Han har hatt mange med seg på laget, og tusenvis av dugnadstimer er lagt ned fra mange flittige hender.

– Trond Jøran har selvfølgelig en spesiell interesse for hoppsporten, som tidligere hopper i verdensklasse selv, som tidligere trener for landslaget, og nå som far for en hopper i norgestoppen. Men det utløser ikke nødvendigvis den innsatsen som han har vist med å få realisert Fageråsbakkene. I snart 20 år har han arbeidet med prosjektet.

Da planene om hoppanlegget begynte å materialisere seg i 2016, var anlegget beregnet å koste 48 til 49 millioner kroner.

– Etter hvert klarte Trond Jøran og de andre ildsjelene å få med både Rana kommune, fylkeskommunen, banker og mange i næringslivet til å bidra til at bakkene kunne bli en realitet. Totalt har over 30 partnere bidratt. Fortsatt mangler det 10–15 millioner på at anlegget, som ble offisielt åpnet høsten 2021, er fullfinansiert.

Fagerårsbakkene, som består av fem bakker fra K10 til K105, fikk årets anleggspris av Norges Skiforbund i 2021. Bakken er eid av Mo Skilag.

Nå kan dugnadsgjengen som fikk drøm til å bli virkelighet, smykke seg med Frivilligprisen. Men de har langt fra planer om å hvile på sine laurbær.

– Vi trenger flere frivillige som kan være med å holde anlegget ved like, og drifte det sammen med oss. Kanskje det finnes noen pensjonister som har lyst og energi? Om sommeren er det mye besøkt, og vi har absolutt plass til flere på vårt frivilliglag, sier Trond Jøran Pedersen.

De nominerte

  • Dugnadsgjengen i Fageråsbakene med Trond Jøran Pedersen i spissen: - Har lagt ned tusenvis av frivillig-timer for å realisere Nord-Norges første helårsanlegg for hopp.
  • Kurt Vonheim: - Står på tidlig og seint slik at barn, unge og voksne kan kose seg i løypene.
  • Damene som driver SOS-barnebyers bruktbutikk: - Står på, uke etter uke, gjennom år, for et godt formål
  • Oddrun Jonette Solberg, kantor i Gruben menighet: - Stiller opp for ungene og er godheta sjøl
  • Termik Rana (Temakafe for unge pårørende): - Bruker fritida si for å gjøre hverdagen bedre for ungene, og dermed også de voksne.
  • Hverdagshelter og engler i forkledning.
  • Rana Kommunes Omsorgsberedskaps-gruppe (Saniteten): - Har brukt over 1.000 timer som frivillige ved vaksinesenteret i Rana

Les også

Verdien av norsk frivillig idrett kan måles og luktes i tomme ølbokser og unger med ølsøl under skosålene