Planlegger nytt smoltanlegg til nærmere 200 millioner kroner. – Det er mer framtidsrettet å bygge nytt enn å flikke på et gammelt anlegg