Planlegger område for nye boligtomter, fritidshus og småbåthavn: – Legges opp til relativt mange tomter langs sjøfronten