Polarsirkelen Lufthavnutvikling har nylig publisert et julebrev til næringslivet på Helgeland. Rana Blad har fått tillatelse til å legge dette ut på våre sider.

- Julebrev fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) til næringslivet og andre venner av ny flyplass på Helgeland.

Vi klarte det! Konkurransen om utbyggingen er i gang! Et resultat av 15 år med utrolig innsats fra folk på tvers av kommunegrenser, partigrenser og bransjer i næringslivet.

Avinor følger Stortingets vedtak som legger til grunn byggestart i 2022 og åpning av ny flyplass i 2025. Stortinget har garantert for inntil 2,72 milliarder kroner fra staten, Rana kommune bidrar med 450 millioner kroner og næringslivet bidrar med 150 millioner kroner.

Vi vet nå at det er stor interesse i markedet for å bygge ny lufthavn på Helgeland. Vi vet også at resultatet blir en stor flyplass med rullebane på 2200 meter eller 2400 meter. Leverandørene skal regne på begge deler. Vi mener selvsagt at det skal bli 2400 meter, som åpner for å fly både rutefly og charter som når hele Europa, Asia og Amerika. Her har vi Avinor med på laget. I samarbeidsavtalen mellom Rana kommune, PLU og Avinor står følgende: «Avinor har som ambisjon å imøtekomme ønske om en rullebane på 2400 meter.» VI skal overbevise regjeringen om riktig lengde på rullebane.

Skaper Norges mest spennende regionUten at næringslivet fra 2007 bar fram drømmen ville den ikke blitt virkelig i 2021. Mang en motbakke er forsert sammen med Rana kommune som har tatt et utrolig samfunnsansvar. Næringslivsledere og samfunnsbyggere må fortsatt gå foran i 2022. 150 millioner fra næringslivet er en betingelse for statlig finansiering, for realisering av drømmen. Tilskuddene fra bedriftene vil bidra til et nytt Helgeland med vekst og optimisme. Flyplassen er avgjørende for at Mo i Rana de neste tiårene vil spille i verdensklassen for grønn industri. Den er en forutsetning for at Freyr valgte å bygge Norges første giga batterifabrikker her. Flyplassen er jetmotoren for vekst, for at Mo i Ranas innbyggertall vil øke med minst 20 % de neste fem åra. Ifølge en nasjonal næringslivsleder gjør ny flyplass, grønn industri og sjømat vår region til det mest spennende stedet i Norge de neste årene.

Fordele børa på flere og få navnet i gullskriftPLU sitt styre og administrasjon har forpliktet seg ovenfor Avinor til å hente inn 150 mill. kroner i tilskudd fra næringslivet i regionen til Avinor. Dette etter at et 20-talls bedrifter besluttet å gå foran med betydelige beløp. PLU har kontroll på finansieringa, men vi er opptatt av at byrdene fordeles på flest mulig. Alle får fordeler av flyplassen. De som har gått foran er med rette opptatt av at byrdene fordeles på flest mulig.

Her må alle med. Jo flere som gir, jo bedre får vi fordelt børa. Derfor ber vi næringslivets kvinner og menn om å yte det de kan, og litt til. Når det på nyåret kommer en henvendelse.

Hvert enkeltbidrag er en utgift til inntekts ervervelse, men også et bidrag til en bedre region, nasjon og verden. Bedriftene i spleiselaget vil derfor både havne i historiebøkene og konkret bli skrevet inn med gullskrift i stål på en tavle vi skal sette opp på et synlig, offentlig sted, aller helst i flyplassterminalen.

På vegne av styret og administrasjon i Polarsirkelen Lufthavnutvikling ønskes en riktig god jul og et enda bedre nytt år!

Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Henrik Johansen (adm.dir.) / Ole Kolstad (styreleder)