Merknad til statsbudsjettet for 2020 om storflyplass på Mo: – Bør gis høy prioritet for å muliggjøre raskest mulig byggestart