Disse linjene ryker ved Polarsirkelen videregående skole

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesrådet fikk gjennomslag for sine forslag under onsdagens fylkesting i Bodø.

DEL

Onsdag ble tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland debattert under fylkestinget i Bodø.

Dette er forslagene fra fylkesrådet som ble vedtatt:

Teknikk og industriell produksjon (TIP)

- Det er for mange elever som velger utdanning innenfor utdanningsprogrammet i forhold til antall læreplasser i fylket. Til inneværende skoleår ble det redusert relativt mye på strukturen til Vg1 teknikk og industriell produksjon ved flere skoler på grunn av relativt stor nedgang i søkertall. Dette betyr i neste runde at vi ikke har rekrutteringsgrunnlag for opprettholdelse av alle Vg2- tilbud innenfor utdanningsprogrammet.

I tillegg er TIP et stort utdanningsprogram med svake formidlingstall. Selv om formidlingen har blitt bedre er utdanningsprogrammet av de svakeste på formidling til læreplass. Det er spesielt innenfor kjøretøysfagene og industriteknologifaget at det er mange som står uten læreplass. Industriteknologifaget er også det faget innen utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon med størst nedgang i søkertall. Vg2 kjøretøy er et populært skoletilbud med mange søkere, men det finnes rett og slett ikke nok læreplasser til alle.

Nedlegging av attraktive tilbud blant søkerne er alltid vanskelig, men det vil være nødvendig for å tilpasse kapasiteten til læreplasstilgangen.

Bilskade, lakk og karosseri blir videreført ved Polarsirkelen videregående skole.Fylkesrådet er opptatt av å kunne gi tilbudet på en skole som allerede har de fysiske forholdene for tilbudet. Polarsirkelen videregående skole har tilbudt dette over mange år og har bygd opp god kompetanse på området. Hensikten med forslaget er å ivareta dimensjoneringen av tilbudet på en bedre måte i forhold til læreplasstilgang, samtidig som skolen gis mulighet til å spesialisere seg innenfor fagområdet. Dette er også et forsøk på å samle bilrelaterte fag ved skolen, siden det foreslås å beholde Vg2 kjøretøy.

Vedtak:

· Vg2 kjøretøy ved Mosjøen videregående skole legges ned fra skoleåret 2018-2019.

· Vg2 industriteknologi ved Polarsirkelen videregående skole legges ned fra skoleåret 2018-2019. Elever på Helgeland som ønsker å utdanne seg innenfor industriteknologi, kan gå enten i Mosjøen eller i Sandnessjøen.

· Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg2 arbeidsmaskiner ved Brønnøysund videregående skole legges ned fra skoleåret 2018-2019. Vg2 industriteknologi legges ned fra skoleåret 2019-2020. Elever på Helgeland som ønsker å utdanne seg innenfor utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon, kan ta sin utdannelse ved Mosjøen, Sandnessjøen eller Polarsirkelen videregående skoler. Vg2 arbeidsmaskiner blir et fylkestilbud, som vil ligge ved Fauske videregående skole.

· Vg2 bilskade, lakk og karosseri ved Bodø videregående skole legges ned fra skoleåret 2018-2019. Dette blir et fylkestilbud som ligger ved Polarsirkelen videregående skole

· Vg2 industriteknologi ved Hadsel videregående skole og fagskole legges ned fra skoleåret 2018-2019. Tilbudet samles for regionen ved Aust-Lofoten videregående skole.

Design og håndverk:

- Polarsirkelen videregående skole har hatt stor nedgang i elevtall de siste årene. Nedgangen vil ifølge prognoser vedvare flere år framover. Det er nødvendig å redusere antall tilbud ved skolen for å møte forventet elevtallsnedgang. Vg1 design og håndverk og Vg2 design og tekstil er tilbud som har hatt få søkere de siste årene og en nedlegging vil dermed ikke ramme en stor søkergruppe.

Vedtak: Vg1 design og håndverk ved Polarsirkelen videregående skole legges ned fra skoleåret 2018-2019, med påfølgende nedlegging av Vg2 design og tekstil fra skoleåret 2019-2020.

Service og samferdsel:

- Polarsirkelen videregående skole har hatt og vil ha den største nedgangen i elevtall fremover. Skolen har også hatt lavest rekruttering til sitt Vg1 service og samferdsel sammenlignet med øvrige skoler. Vg1 service og samferdsel blir tilbudt på Helgeland ved Sandnesjøen og Brønnøysund videregående skoler. Som følge av at rekrutteringsgrunnlaget til Vg2 salg, service og sikkerhet blir borte, legges dette tilbudet ned året etter.

Det er svært få søkere til læreplass fra Vg2 salg, service og sikkerhet. Med bakgrunn i dette vil en nedlegging av tilbudet ikke ramme mange. Vg2 IKT-servicefag opprettholdes siden dette tilbudet rekrutterer fra mange forskjellige Vg1-tilbud. Elever som ønsker å ta Vg2 salg, service og sikkerhet, kan ta sin utdannelse ved Bodø videregående skole.

Vedtak:

Vg1 service og samferdsel ved Polarsirkelen videregående skole legges ned fra skoleåret 2018-2019 med påfølgende nedlegging av Vg2 salg, service og sikkerhet fra skoleåret 2019- 2020. Elever som ønsker å ta Vg2 salg, service og sikkerhet, kan ta sin utdannelse ved Bodø videregående skole.

For restaurant og matfag skal man ikke legge dette på Helgeland:

- Utdanningsprogrammet har vært vurdert nedlagt på en av skolene på Helgeland. På Helgeland er det i dag tre skoler med tilbud innenfor restaurant- og matfag. Spesielt på Vg2 er rekrutteringen dårlig på alle skolene. Det er behov for mer tid og en grundigere gjennomgang før det foreslås tiltak innenfor utdanningsprogrammet. Dette betyr at det ikke foreslås endringer innenfor restaurant- og matfag på Helgeland i denne saken, men vi kommer tilbake til programområdet neste år.

Vedtak: Tilbudene innenfor utdanningsprogrammet restaurant og matfag på Helgeland beholdes for skoleåret 2018-2019, men det vil bli gjennomført en vurdering om hvilke av skolene som skal ha dette tilbudet fra og med 2019/2020.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken