Mange er tatt på E6 i Saltdal. Nå kommer vegvesenet med ei oppfordring

Dyrere å skifte lys enn før i tiden.