Det er i en pressemelding Nordland politidistrikt opplyser at de har blitt gjort oppmerksom på en feil i twittermeldingen de sendte ut søndag morgen.

I twittermeldingen, som blant annet Rana Blad omtalte, opplyste politiet at et utested i Rana hadde blitt fratatt skjenkebevillingen.

 

Det har i ettertid vist seg å ikke stemme, noe blant annet Rana kommune kunne meddele mandag.

I pressemeldingen fra Nordland politidistrikt ved leder for operasjonssentralen i Nordland, Vidar Lundås og leder av politiet i Mo i Rana, Hege Viken, heter det at politiet beklager feilinformasjonen som skyldes svikt i den interne kommunikasjon hos politiet.

Dette skriver politiet:

Søndag morgen ble det sendt ut en twittermelding fra operasjonssentralen i Nordland hvor det framkom at det i forbindelse med en skjenkekontroll på et utested i Mo i Rana, var blitt avdekket grove feil som hadde resultert i at det aktuelle utestedet hadde mistet bevilgningen sin.

Det viser seg i ettertid at dette ikke var korrekt. Skjenkekontrollen har blitt gjennomført og det var avdekket feil, men utestedet har ikke mistet skjenkebevilgningen sin. Politiet beklager feilinformasjonen som skyldes svikt i den interne kommunikasjon hos politiet. Vi forsøker til en hver tid å formidle hva politiet gjør og hvorfor, men i denne meldingen har vi konkludert i en sak som ikke var ferdig behandlet. Det skulle vi ikke gjort og vi beklager feilen.