Politiet om brudd på taushetsplikt knyttet til rapporter om tarmkreftkirurgi: – Avisartikkel inneholder ikke opplysninger som kan identifisere personer

– Det er ut fra sakens opplysninger åpenbart ikke grunnlag for å karakterisere overtredelsen som grov. Det er heller ikke avdekket hvem som faktisk har distribuert de aktuelle rapportene - noe som ikke muliggjør vurdering av skyldgrad.