Når noen er i ferd med å knuse sparegrisen din og rappe pengene, er det ikke rart at det komme protester. Sterke protester.

Protester som kanskje burde kommet for lenge siden. I alle fall om en hadde sett for seg at pengene, som over mange, mange år har vært avsatt til kulturhus, plutselig skulle komme i spill. For nå er de det. Etter et verbalforlag fra dem som styrer denne kommunen.

Men protestene har inntil nå uteblitt fordi kulturhusfondet, som teller hele 83 millioner kroner, har vært fredet.

Behovet for og savnet etter et kulturhus, har åpenbart vært der hele tida. Likevel har de mange fantastiske kulturarbeiderne, både profesjonelle, amatører og utallige frivillige, slått seg til ro med at det vil bli bygd kulturhus. Og forsikringa for at dette kom til å skje, har ligget i pengene som ligger i kulturhusfondet.

Men nå er altså fristelsen blitt for stor for flertallet av politikerne våre. De klarer ikke lenger å holde fingrene av kulturhusfatet.

– Det er ikke gitt at dette er en god idé.

Det sa Arbeiderpartiets gruppeleder Lars Frøysa, da flertallet i kommunestyret tidligere denne uka vedtok å utrede de økonomiske effektene av å benytte avsatte midler til kulturhus som egenkapital til nytt sykehjem.

Det er definitivt ikke en god idé, hvis en tenker at det er en god idé omsider å få bygd et kulturhus.

Den samme Frøysa mener for øvrig at den beste til å regne på hvilken økonomisk effekt bruk av kulturhusfondet til nytt sykehjem vil ha, er rådmannen.

Det er helt sikkert rådmannen enig i. Regnestykket hadde han nok klart i hodet sitt lenge før ordføreren hevet kommunestyremøtet. I motsetning til de utallige utredningene og den ørkesløse kulturhusvandringa, formoder jeg at rådmannen kommer med svaret på regnestykket brennkvikt. Siden det sier seg selv.

Kulturhus ligger ikke inne i økonomiplanen, som strekker seg fram til 2025. Uavhengig av hva som skjer med kulturhusfondet, er det derfor på det rene at det fortsatt vil gå lang tid før det blir bygd et kulturhus. I alle fall i kommunal regi.

Rana kommune er allerede i full gang med enorme investeringer i skoler, og ikke minst i ny flyplass. Etter hvert skal også nytt sykehjem på plass. Det betyr at kommunen er i ferd med å bygge opp en gjeldsgrad som langt overstiger den såkalte KØB-modellen.

Nå pådrar riktignok ikke flyplassen kommunen gjeld, siden finansieringa her kommer fra disposisjonsfondet. Like fullt er dette penger som kunne vært brukt til andre investeringer, og sånn sett fått ned kommunens samla gjeld.

Når gjeldsgraden blir faretruende høy, kan det naturlig nok isolert sett argumenteres for at det ikke er særlig lurt å holde de 83 kulturhusmillionene innelåst i safen. Men åpner politikerne safen, gir de i samme øyeblikk kulturhuset dødsstøtet. Det får de i så fall være dønn ærlige på.

Faren for at dette skjer, er overhengende. Og det er derfor ikke det minste rart at profilerte kulturpersonligheter som Anne Guri Frøystein og Isabella Flått klatrer på barrikadene og fronter et kulturhusopprør. Som Frøystein helt riktig påpeker, så har det opp gjennom årene vært lagt fram et 30-talls kulturhusutredninger. Et 30-talls!

Les også

Det formannskapet nå foreslår er demotiverende for alle som har båret på et håp gjennom 30 år og blitt skuffet gang etter gang

Og fortsatt står Nord-Norges tredje største by uten et skikkelig kulturhus. Det er nesten ikke til å tro.

Frøystein peker også på at når ingen av de utallige kulturhusplanene er blitt realisert, er det fordi det alltid har strandet på politisk gjennomføring.

Et tankespinn kan i så måte være å fundere på hvordan Frøysa og øvrige politikere skulle ha finansiert et nytt sykehjem, om kulturhusfondet for fem år siden hadde blitt brukt til det hensikten faktisk er.

Hvilken og hvem sin sparegris skulle de da ha knust?

Alltid skal kulturen settes opp mot noe. Nå skjer det for ørtende gang, sier Frøystein og Flått – og har helt rett.

De har også helt rett når de trekker fram at kultur har masse å si for helse, trivsel og utvikling. Og ikke minst har de rett når de advarer mot at ei omprioritering av kulturhusfondet vil punktere både bolyst og byutvikling.

I ei tid der det nær sagt i enhver sammenhng snakkes om en eksplosiv vekst og ei rivende utvikling, vil det framstå som særdeles lite klokt å parkere kulturhusplanene.

Tida er kanskje nettopp derfor kommet for heller å framskynde planene. Og for å se på hva som er mulig å få til i samarbeid med private aktører. I samme møte som Frøysa fikk vedtatt sin «kanskje ikke gode idé», presenterte Bane NOR og SIU Invest sin gode idé og sin spenstige plan for sentrum. De er på jakt etter gode samarbeidspartnere, så det er vel ikke utenkelig at det går an å finne noen gode, bærekraftige løsninger for kulturhus her.

Kanskje går det an å få til både sykehjem og kulturhus. Det hadde vært interessant å få lagt inn i regnestykket til rådmannen. Uten at det går nye 30 år. Og uten at alt i sparegrisen rappes.