– Veiprising er en mer intelligent og mer treffsikker avgift enn det dagens bompenger og bilavgifter er, hevder stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kan blokkere flertall

Aps krav er å utrede veiprising som erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter. Ordningen går ut på at bomringer blir fjernet og erstattet med en GPS-sender som registrerer hvor mye og hvor langt den enkelte bilist kjører.

– Samtidig som mange oppfatter de kommende prosjektene med bomringer som urimelige, har også klimaperspektivet blitt mye mer framhevet i den politiske debatten. Ap er for bompenger, men vi må også ta signalene som har kommet i sommer og høst på alvor, forklarer Myrli.

Senterpartiet stiller seg bak Aps forslag, mens Høyre har et landsmøtevedtak fra i år om å bruke GPS-teknologi for en mer korrekt veiprising. Dermed kan det bli flertall på Stortinget for å fjerne bomstasjonene.

Som regjeringsparti kan imidlertid Frp blokkere en enighet mellom Høyre, Sp og Ap. Forutsetningen er at KrF velger å gå for et borgerlig samarbeid og ikke innsetter Jonas Gahr Støre som statsminister. Det er i utgangspunktet et blått flertall blant delegatene på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.
 

Bruk og belastning

Fordelene med veiprising som avgift er flere, ifølge Ap-politikeren. Partiet synes avgiftssystemet for bil fremdeles i for stor grad er knyttet til kjøp og eie og i for liten grad til faktisk bruk og belastning.

– Det fine med den nye teknologien er at man kan gjøre to ting samtidig. Nemlig å kreve inn penger for å finansiere vei- og kollektivtrafikk og styre biltrafikken i byområdene, mener Sverre Myrli.

Ap argumenterer for mer treffsikkerhet med veiprising fordi det blir mulig å differensiere tydeligere enn i dag, både når det gjelder tidspunkt på døgnet man kjører, hvor i landet man kjører og hva slags type bil man kjører. Løsningen er å la en elektronisk brikke plassert i kjøretøyet kommunisere med satellitter i verdensrommet og registrere kjøreturen.

Både Transportøkonomisk Institutt (TØI), SINTEF, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) og NAF mener en slik ordning bør utredes.
 

Positive til ny teknologi

Høyres Helge Orten, som i likhet med Myrli er medlem av transportkomiteen på Stortinget, bekrefter at partiet i utgangspunktet er positive til å ta i bruk ny teknologi for en mer rettferdig og kostnadseffektiv veiprising. Forutsetningen er at personvernet blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Det er igangsatt et arbeid i Samferdselsdepartementet for å utrede veiprising for tungtransporten. Det vil være naturlig å avvente arbeidet med denne utredningen før vi tar stilling til om dette også skal gjelde personbiler, påpeker Orten overfor ANB.

– Mange av de problemstillingene som vil bli belyst gjennom denne utredningen, vil være relevante også for personbiler, understreker Høyre-politikeren.

Også KrF og Venstre har tidligere vært positive til en utredning.

– Veiprising tar i større grad hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser, mener Sverre Myrli.

Saken fortsetter under bildet.


 

Dårlig idé

Frp synes veiprising er verre for distriktene og de som har minst fra før enn dagens bompengeordning.

– Partiene som er for veiprising innfører samtidig en slags bomavgift på veier som ikke bygges eller blir bygd ut. Det er både distriktsfiendtlig, urettferdig og en dårlig idé. Distriktene skal ikke betale for mer kollektivtransport i byene uten å få noe igjen, sier Frps Morten Stordalen.

Partiet hans avviser all snakk om veiprising. Frp er verken tilhenger av å skille mellom hva slags bil man kjører eller hvilken tid på døgnet bilen tas i bruk.

– Eldre biler som forurenser mer tilhører ofte småbarnsfamilier og den yngre delen av befolkningen. De har i mange tilfeller lavere inntekt og vil bli hardest rammet av veiprising. Når denne avgiften skrur prisene opp i rushtiden, er familier med små barn avhengig av å hente på skole og i barnehagen, sier han.

Partiet skal fortsette å redusere avgiftene for nybilkjøp. På under ti år er gjennomsnittlig utslipp fra nye biler halvert. Nå er dessuten engangsavgiften i snitt om lag 40.000 kroner lavere enn i 2013, ifølge tall fra Finansdepartementet. Stordalen påpeker at Frp hele tiden har jobbet for å få ned bompengeandelen, men at partiet ikke har flertall på Stortinget for å avvikle ordningen. (ANB)