Nå blir det igjen ulovlig å forsøke å kjøpe sex

Et smutthull i loven har gjort det lovlig å forsøke å kjøpe sex. Nå endres loven.

Et smutthull i loven har gjort det lovlig å forsøke å kjøpe sex. Nå endres loven. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Stortinget rydder opp i regelrot og tetter smutthull i loven.

DEL

Rundt juletider i fjor kom en sjokkbeskjed fra Riksadvokaten.

På grunn av en uforutsett virkning av den nye straffeloven var det plutselig ikke lenger ulovlig å forsøke å kjøpe sex – det var kun ulovlig dersom man faktisk gjennomførte handelen.
 

Det gjorde politiets arbeid med å håndheve forbudet mot sexkjøp svært vanskelig.

Regelrot

«Riksadvokaten har i et brev til departementet gitt uttrykk for at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester fra voksne ikke lenger kan straffes, og at denne avkriminaliseringen synes å være en utilsiktet konsekvens av at skillet mellom forbrytelser og forseelser ble forlatt ved innføringen av den nye straffeloven» skrev daværende justisminister Sylvi Listhaug i et skriftlig svar til Stortinget om saken.

Men nå rydder Stortinget opp i problemet. I dag vedtar et samlet storting en formulering der de ber regjeringen rydde opp i regelrotet, og endre straffeloven slik at det igjen blir ulovlig å forsøke å kjøpe sex.
 

Forslaget innebærer at det skal framkomme tydelig i straffeloven at også forsøk på sexkjøp er ulovlig.

Fem bøter

Regjeringspartiene Høyre og Frp støtter forslaget under tvil. I sine kommentarer til forslaget understreker partiene at støtten til forslaget kommer for å rydde opp i regelverket, og ikke henger sammen med forbudet mot kjøp av sex generelt.

Begge partier har lenge vært motstandere av forbudet mot sexkjøp.

I fjor skrev Dagbladet at det i 2017 ble utstedt fem bøter for brudd på sexkjøpsloven. Noe av årsaken til at så få ble tatt var blant annet at politiet syntes det er vanskelig å håndheve loven så lenge forsøk på sexkjøp var er lovlig. (ANB)

Artikkeltags