Slik skjedde dødsulykken i Skjomen

Regjeringen vil vurdere om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av raske fritidsbåter. Men først må spørsmålet utredes av Sjøfartsdirektoratet.