Waage (Ap) reiste onsdag til Oslo sammen med Linda Veronica Eide (Ap), Hilde Rønningsen (Sv) og Johan Petter Røssvoll (Sp) for å delta på en ordførermarkering på Løvebakken foran Stortinget. Der holdt Waage en appell.

– Regjeringens forslag til endringer av skatt på verker og bruk er et ran av kommunene og et brudd på samfunnskontrakten mellom kommunene, staten og industrien.

Skatten er en kompensasjon for de naturinngrepene og industrietableringer som er gjort. Inntektene finansierer velferden i kommunene og tilrettelegging for ny industrivirksomhet.

Summen av endringene på verker og bruk og uendret kapitaliseringsrente på kraftverksbeskatningen vil i sum betyr 30 millioner i reduserte inntekter for Rana kommune.

Dette tilsvarer drift 30 sykehjemsplasser eller 25 klasser i grunnskolen eller 230 barnehageplasser.

Finansministerens mål er klart: Hun vil fjerne eiendomsskatten og dermed den lokale beskatningsretten.

Det vil bety 90 millioner kroner i året for Rana kommune og vinnerne er i denne saken er statlige eide selskaper, utenlandske selskaper og staten selv.

Taperne er innbyggerne i kommunene og kommunens muligheter for å legge til rette for ny industrivirksomhet vil bli sterkt redusert.

For bedriftene betyr forslaget at de i stedet må betale mer skatt til staten.

Forslaget er en omfordeling fra kommunene til staten – det er den lokale beskatningsretten som angripes.

Lokal beskatningsrett gir kommunene en andel av den verdiskaping som naturressursene og næringslivet i kommunene bidrar til i lokalsamfunnet. Dette skal altså fjernes til fordel for økt statsskatt. Dagens ordning har fungert i 100 år.

Stortinget må avvise å gå på så store endringer uten at konsekvensene er avklart økonomisk og juridisk. Det må nedsettes et lovutvalg med mandat om mer detaljerte verdsettelsesregler, som kommune tidligere har bedt regjeringen om. Den lokale beskatningsretten må videreføres og Stortinget må sette en stopper for denne vingeklippingen av det lokale sjølstyre, sa Geir Waage.