Regjeringen bevilger penger til veiutbygging på Helgeland

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Statsbudsjettet 2018Torsdag morgen klokken ti la regjeringen fra Statsbudsjettet for 2018 og vi følger dette gjennom dagen.

Det som er klart er at det settes penger av til veiutbyggingen på Helgeland.

" E6 Helgeland nord, Hemnes og Rana kommuner:

For prosjektet E6 Helgeland nord er det foreslått 477 millioner kroner i 2018.

Av dette er 445 millioner kroner statlige midler, mens 32 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Det er i kontrakten en opsjon på å avbestille arbeidene på delstrekningene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna, innen utgangen av september 2017.Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 ba Stortinget om at regjeringen sikrer en helhetlig og sammenhengende gjennomføring av alle delstrekningene.

Rana kommune og Nordland fylkeskommune har gått inn forendringer i bompengeopplegget som sikrer dette.Samferdselsdepartementet har derfor ikke tatt i bruk opsjonene, og vil komme tilbake til Stortinget etter nærmere avklaringer.Arbeidene på utviklingskontrakten startet i september 2015. En strekning på tilsammen 11,6 km ble åpnet for trafikk i juli 2017. Resten av prosjektet forventes åpnet for trafikk i løpet av høsten 2019, står det i statsbudsjettet.

Artikkeltags