En høvedsmann takker av: - Mor sa alltid til meg «Ka du meine sjøl»? Det har hjulpet meg til å ta dristige valg

Han er ikke alle tings far, men få har påvirket det moderne Nordland mer enn Sigbjørn Eriksen. Torsdag gikk han ut av sitt siste offentlige verv, etter 56 år i samfunnets tjeneste.