Mange synes nok dette er voldsomt til «svartmaling» av dagens regjering, men det mener jeg det ikke er

Valgkamp: Nå starter vi på nytt valgkampen, denne gangen er det Stortingsvalget i 2017 og en ny regjering som er målet.

Valgkamp: Nå starter vi på nytt valgkampen, denne gangen er det Stortingsvalget i 2017 og en ny regjering som er målet.

Artikkelen er over 5 år gammel

Kjell-Idar Juvik skriver om hvorfor den blå-blå vinden har snudd.

DEL

PÅ EN LØRDAG Kjell-idar Juvik,AP

Stortingsrepresentant

Da var årets kommune- og fylkestings valg over og konstituerende møter nærmer seg rundt om i landet. Nye folkevalgte skal bekle mange viktige verv for de neste 4 årene og være med å bestemme tilbudet for innbyggerne.

Valgresultatet viser at den blå vinden har snudd, det har vi sette lenge men ble spesielt tydelig da H/FRP regjeringa la fram budsjettet for 2015.

Meningsmålingene viste da at flere og flere ikke ønsket deres politikk. Nå har ikke Høyre gjort et dårlig valg i prosent, men det har FRP. Dette betyr at den politiske tyngdekraften har gått mere til sentrum/venstre i norsk politikk og dette ser vi også tydelig i Nordland, dette fører til mye skifte av posisjonene.

Nå har ikke Høyre gjort et dårlig valg i prosent, men det har FRP

Flere plasser er man enda ikke helt ferdig med forhandlingene, men vi ser allerede at det blir mange skifter og Arbeiderpartiet ligger an til å bli det store ordførerpartiet både i Nordland og i resten av landet. I 2011 fikk Arbeiderpartiet 14 ordførere i Nordland, nå kan det bli 10 flere, i tillegg har Arbeiderpartiet tatt posisjonene i byene Mo i Rana, Narvik og Bodø tilbake.

Den store taperen er Høyre når det gjelder antall ordførere, mens det er FRP som går mest tilbake i prosent.

Høyre fikk hele 17 ordførere i Nordland 2011 og ble da den store ordførervinneren, nå ligger di ann til å kanskje bare få 8-9 i hele Nord-Norge. De har tapt de store byene , ikke bare Oslo og Bergen, men også de tre største byene i Nordland, Mo i Rana, Bodø og Narvik.

På Helgeland kan Høyre bli kastes ut av alle ordførerkontorene. Hemnes kan bli den eneste av Helgeland sine 18 kommuner som får en Blå ordfører, selv om valget også i Hemnes ga et solid rød/grønt resultat. Forhandlingene her er ikke ferdig, men her kan det bli Senterpartiet, Arbeiderpartiet eller Høyre som får ordføreren.

Hvorfor ble det slik for de blå-blå?, jeg synes et av versene fra kjærlighetsvisa til Halvdan Sivertsen beskriver dette på en treffende måte.

«Men av og til når tegnan blir førr tydelig, Og dem som sett med makta gjør mæ skremt. Når de fine ordan demmes bi motbydelig, Og tankan bak e jævli' dårlig gjemt. Da har æ ei som vet at folk vil våkn' opp, Og at vinden ifra høyre snart vil snu.

Ingen e så go' som du da, ingen e så go' som du»

Den blå-blå vinden som kom for fullt i kommunevalget 2011 og fortsatte mot Stortingsvalget i 2013 var med et budskap om at alt skulle bli så meget bedre ved et skifte. Mange av velgerne trodde på dette, men slik ble det ikke, og vinden fra høyre har nå snudd.

At Høyre og Frp taper i distriktene synes jeg ikke det er er så vanskelig å forstå om man har fulgt med på deres forslag og budsjett, men at de heller ikke leverer i forhold til storbyene er kanskje for mange mere overraskende. Men når de store pengene skal gå til skattelette så blir det lite til økt velferd i kommunene og andre gode formål.

Regjeringen har sviktet distriktene.

Jeg hadde forventet en større tilbakegang for Høyre i Nordland, når vi ser hva de har vedtatt og foreslått som har gått utover distriktene og i særdeleshet Nordland.

Her er noen eksempler på en distriktsfiendtlig politikk fra Høyre/FRP regjeringen:

 • Kuttet i regionale utviklingsmidler til fylkeskommunen
 • Innførte nye kostnadsnøkkler for fylkeskommunene som er dramatisk for Nordland, og som vil bety et kutt på hele 283 millioner i 2019 om man ikke endrer på disse.
 • De sa nei til å kompensere skattesvikten for kommunene.
 • Innfører en ny selskapsskatt som nesten alle Nordlandskommunene taper på.
 • La inn mindre vekst til kommunene en Arbeiderpartiet både i 2015 og i forslaget for 2016.
 • Fåreslår å endre eiendomsskatten på verker og bruk som vil få store konsekvenser for mange av kommunene.
 • De har forsøkt å selge inn at de har økt samferdselssatsingen i Nord, fakta her er at de har fulgt opp de rød/grønnes vedtatte Transportplan,som la opp til et betydelig løft i Nord-Norge.
 • De etablerte et nytt vegselskap i og la inn 8 prosjekt på tilsammen 130 mrd kr. uten at en enste krone av dette gikk til Nord-Norge.
 • Vi skal heller ikke glemme at både Høyre og FRP lovte å bygge ut E6 Helgeland uten bompenger, nå øker de bompengene i E6 Helgeland Sør.
 • De kuttet i bredbåndstilskuddet med 50 millioner i 2015 som går utover distriktene.
 • De har ført en jordbrukspolitikk som ikke ivaretar landbruket i hele landet.
 • Endret arbeidsmiljøloven.
 • Satte inn tiltak for å møte denne økende arbeidsledigheten for seint og for lite.

Mange synes nok dette er voldsomt til «svartmaling» av dagens regjering, men det mener jeg det ikke er, og det tror jeg velgerne oppdaget og derfor ville at den vinden fra høyre skulle snu.

Nå vil jo ikke årets kommune- og fylkesvalg endre Stortingets-og regjeringens sammensetning, det er det valgresultatet i 2017 som vil avgjøre, men man vil kanskje kunne se en endring av samarbeidspartiene KRF og V krav og støtte til regjeringens budsjett og forslag fremover, det første svaret får vi når regjeringen 7. oktober legger frem budsjettforslaget for 2016.

Nettmobbing.

Å drive valgkamp er både spennende og inspirerende, å få reise rundt å treffe både lokalpolitikere og velgere har gitt meg mange gode innspill som jeg tar med meg til Stortinget. Det er godt å se all engasjement som er ute i kommunene blant lokalpolitikeren som gjerne vil være med å ta kommunene sin videre. Jeg har også registrert en viss misnøye med lokalpressen i Nordland, noe av dette er nok berettiget og noe ikke, men viktig at også lokalpressen tar innover seg og ser hvordan man har dekket årets valg. Som politikere er man avhengig av å få frem sine synspunkter i media og media er også avhengig av at politikerne er tilgjengelige og stiller opp. Så til alle dere på sosiale medier som eks. Facebook, neste gangen du henger ut en lokalpolitiker, tenk deg om, dette er innbyggere som deg som stiller opp og bruker masse av sin fritid for at vi alle skal få et bedre lokalsamfunn. Man kan gjerne gi kritiske kommentarer og tilbakemeldinger, men det er ikke greit å omtale andre med sjikanerende og ufine kommentarer, jeg har møtt flere i valgkampen som er preget av dette, det er nettmobbing og uakseptabelt. Tenk på hvordan du formulerer deg neste gang du skriver en kritisk kommentar.

Som politikere er man avhengig av å få frem sine synspunkter i media og media er også avhengig av at politikerne er tilgjengelige og stiller opp

«Nye folke-valgte skal bekle mange viktige verv for de neste 4 årene og være med å bestemme tilbudet for innbyggerne»

Stortingsvalget 2017.

Årets valg har gitt Arbeiderpartiets god motivasjon til den lange valgkampen frem til 2017. Denne uka var landsstyre til Arbeiderpartiet samlet på Utøya og startet jobben med å lage programmet for neste periode som skal vedtaes på landsmøte våren 2017, så nå har alle muligheten å være med å påvirke Arbeiderpartiets politikk for årene fremover.

Hovedsaken til Arbeiderpartiet er og vil være arbeid til alle, og med dagens økende arbeidsledighet, ikke minst blant de unge er dette en av de viktigste sakene fremover.

Arbeiderpartiet vil føre en politikk som tar hele landet i bruk, der vi satser på både byene og distriktene, «by og land hand i hand».

God helg.

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken