Det er i en pressemelding Nordland politidistrikt ved politimester Heidi Kløkstad går ut og ber alle kommunene i Nordland om å ta sitt ansvar sammen med politiet i kampen for å forebygge og bekjempe kriminelle MC-miljø.

I pressemeldingen skriver politiet at det i Nordland politidistrikt er MC-klubber som er knyttet til det kriminelle MC-miljøet i Mo i Rana, samt i Brønnøysund, Fauske, Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen. Politiet skriver videre at de er kjent med at det nå pågår en aktiv rekruttering til flere av de allerede etablerte kriminelle MC-miljøene samt at de også ser at det er forsøk på nyetableringer.

– Politiet jobber målrettet mot disse kriminelle MC-miljøene, men skal vi lykkes med dette arbeidet er vi helt avhengig av et godt samarbeid med kommuner og lokalsamfunn som tar ansvar i kampen mot slike kriminelle miljøer, sier politimester Heidi Kløkstad i pressemeldingen.

I Mo i Rana har politiet tidligere definert Anvil MC som en del av det kriminelle enprosent-miljøet. Og har blant annet nylig bidratt til at Anvil MC ikke fikk skjenkebevilling til et arrangement.

Politimesteren støttes av både Nordland fylkeskommune og av Statsforvalteren i Nordland. Sistnevnte oppfordrer videre kommunene til å gjøre det samme.

– Kommunene har en svært viktig rolle i å forebygge kriminalitet knyttet til disse miljøene både gjennom å forhindre rekruttering, og hjelpe til slik at folk kommer seg ut av det kriminelle MC-miljøet. Jeg har derfor denne uken sendt brev til alle kommunene hvor jeg oppfordrer dem til å ta et klart og tydelig standpunkt der de erklærer at MC-klubber som tilhører det kriminelle 1%-miljøet og deres supporter og støtteklubber, ikke er ønsket i kommunen, sier Kløkstad, som håper at et aktivt standpunkt fra kommunene i Nordland skal bidra til at hele samfunnet, inkludert næringslivet, skal stå sammen mot de kriminelle MC-miljøene i Nordland.

Vil nekte bruk av Colors

I brevet politimesteren har sendt ut til alle kommunene i Nordland går det frem at det politiet nå først og fremst ønsker, er et forbud mot, eller som politimesteren kaller det, en nekt av, Colors på alt av kommunale arenaer, alt av uteliv, restauranter etc, alt av arrangement

Colors er en samlebetegnelse for de tegnene eller merkene som er på medlemmers motorsykkelvester, og inngår i et internasjonalt tegnsystem med strenge regler. Det er kun fullverdige medlemmer som gis anledning til å bære klubbens merker.

I brevet skriver politimesteren at Colors-nekt er et av tiltakene som har blitt praktisert i Norge tidligere med gode resultater.

Videre skriver hun at politiet har «et sterkt ønske» om at colors-nekt innføres på alle kommunale arenaer som offentlige bygg, kontorer og virksomheter.

Og videre:

«Politiet ønsker også at det innføres colors-nekt ved aktiviteter og arrangementer som helt eller delvis involverer eller støttes av kommunen, for eksempel motorsykkeltreff, konserter, festivaler ol. Politiet er avhengig av at kommunene tar dette videre med lokale aktører som næringsforum, utelivsbransje, puber, restauranter, kroer, reiseliv og andre samfunnsaktører. Det er eiere og drivere av ovennevnte som selv beslutter colors-nekt, etter anmodning fra kommune og politi. Vi oppfordrer disse til å vise sitt samfunnsansvar ved kollektivt å innføre colors-nekt overfor det kriminelle MC-miljøet og deres supportere

Politiet vil prioritere bistand til bortvisning

I brevet til politimesteren til kommunen understreker hun at politiet vil støtte opp om en eventuell colors-nekt, og gjør det klart at «det vil være en prioritert oppgave for oss å gi bistand i forbindelse med bortvisning dersom noen fra de kriminelle MC-miljøene ikke aksepterer colors-nekt, og ikke vil forlate stedet». Politiet gir videre uttrykk for at drivere av etablissementer som måtte oppleve negative reaksjoner fra det kriminelle MC-miljøet oppfordres til å ta kontakt med politiets operasjonssentral snarest.

Politimesteren presiserer her at personer med colors på, som tar av seg disse plaggene, vil være ønsket velkommen inn, og at colors-nekten de nå oppfordrer sterkt til som en følge innebærer en nekt av uniformeringen, ikke personene.

Politiet presiserer videre at den colors-nekten de nå oppfordrer til, bare vil gjelde de klubbene som politiet definerer som en del av det kriminelle 1 prosent-miljøet.

«Samtidig er det viktig at colors-nekt ikke gjelder for de 99% andre MC-klubbene i Norge.», skriver politimesteren i brevet.

Bildeserie

SE BILDENE: En ettermiddag hos Anvil MC

Les også

Har motorsykkelklubber et ufortjent rykte?

MC-klubben Anvil stilte som trafikkvakter med motorsyklene pyntet med regnbueflagg.