Politisk ledelse i Rana med bekymringsmelding til helseminister Bent Høie: – Helse Nords styreleder skaper usikkerhet når hun snakker om stort og lite akuttsykehus

Ordfører Geir Waage (Ap) og varaordfører Anita Sollie (H) opplever at styreleder Renate Larsen trekker konklusjoner som går utover det statsråden slo fast i foretaksmøtet 27. januar, om ny sykehusstruktur på Helgeland.