Potetsetting med snøscooter: – Det er ikke så ofte man får oppleve det

Dette har Bjørn aldri opplevd før. Satte potet fra snøscooter.