Praktboligen ender i retten - kjemper om millioner

Håndballpresidenten og utbyggeren er uenige om prisen.