Helgelendingen: Vefsn kommune jobber på spreng for å skaffe et kontorsted hvor en lege kan drifte avtroppende fastlege Øyvind Rømos pasientliste i Mosjøen. Listen har 930 navn, og Rømo gir seg som fastlege fra desember av. Tiden for å skaffe et driftssted for pasientlista begynner med andre ord å bli knapp.

– Skal drifte lista

Kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik diskuterte situasjonen i et møte 7. oktober i en arbeidsgruppe mellom kommunen og fastlegene. Til stede var fastlege Kjell Nystuen, vararepresentant og fastlege Jan Roger Rasmussen og Lill Inger Reinfjell, enhetsleder for helse i Vefsn kommune.

I møtereferatet, som er forfattet av Harboe-Sjåvik, står det svart på hvitt at situasjonen er prekær.

– Den er prekær fordi vi har en pasientliste som foreløpig ikke har et kontorsted å driftes fra. Selve fastlegehjemmelen ble lyst ut for tre uker siden, og dersom vi ikke får tilsatt en erstatter for Rømo på permanent basis etter første utlysing så både må og skal vi klare å drifte pasientlista med bruk av vikarleger. Men vi mangler altså ha et kontorsted å drifte lista fra. Vi har heller ikke fått søknader inn på fastlegehjemmelen som er lyst ut. Fristen går ut 20. oktober, så jeg håper og tror at det kommer inn søknader når fristen nærmer seg, sier Harboe-Sjåvik til Helgelendingen mandag.

Hun legger til at kommunens ansvar er å sørge for allmennlegetilbudet til befolkningen.

– Legetjenesten skal sørge for et godt tilbud til Rømos pasienter framover, uansett løsning.

I referatet skriver hun at en liste som ikke kan driftes som normalt i påvente av et ledig lokale, vil medføre et uakseptabelt press på fastlegeordningen og et dårligere pasienttilbud.

– Dersom ingen annen kontorløsning foreligger, kan pasientlista derfor i en overgangsperiode driftes fra lokaler for eksempel i tilknytning til legevakta. Dette medfører ekstrakostnader, skriver Harboe-Sjåvik.

Søker lokaler til legesenter

Vefsn kommune søker et nytt sted for å drifte Vefsn legesenter. Senteret har i dag en leieavtale med sykehuset i Mosjøen. Leieavtalen løper ut i 2021.

– Vi har nettopp startet prosessen med å finne nye lokaler for legesenteret. I nye Vefsn legesenter blir det også kontorplass til legen som overtar etter Rømo. Enn så lenge kan det være vi må leie et midlertidig kontor til å drifte Rømos pasientliste fra, da eventuelt med bruk av vikarlege. Men listen skal i sin helhet overføres til den nye fastlegen som forhåpentlig blir ansatt. Pasientlisten er svært attraktiv; stabil og godt opparbeidet gjennom Rømos over 20 år lange praksis som fastlege, sier Harboe-Sjåvik.

I referatet oppgir Harboe-Sjåvik at legetjenesten har vært i dialog med eller sendt forespørsel til følgende aktører om midlertidig kontorløsning: Helgelandssykehuset Mosjøen, Mosjøen legesenter, Sjøgata legekontor, Kismul legekontor, samt diverse næringsaktører.

I stillingsannonsen for fastlegehjemmelen som er ledig påpeker kommunen at legekontoret har vært drevet som en solopraksis.

– Solopraksisen avvikles, og kommunen jobber med å flytte driften til et legesenter med kontorfellesskap, heter det i annonsen.