Prosjektet Framtidens distriktsskole ble opprettet på initiativ fra næringsaktør Aino Olaisen fra Lovund. Bakgrunnen for initiativet var Olaisen sitt brennende engasjement for en god skole i lokalsamfunnet.

Olaisen fikk med seg en gruppe av ressurspersoner med tilknytning til næringsliv og skole på Helgeland. Ressursgruppa består av Aino Olaisen, Maria Olaisen, Siw Moxness, Lars Olav Mogård-Larsen, Arna Meisfjord, Hanne Davidsen, Renate Nordnes og Jenny Myklebust.

Ressursgruppa vedtok å utforme et forprosjekt for å peke på muligheter og utfordringer knyttet til de små skolene i distriktet.

Onsdag skal gruppa presentere forprosjektet på Framgården i Bodø. Med seg rundt frokostbordet har de Bjørnar Skjæran (AP), Mona Fagerås (SV), Trine Fagervik (SP), Bård Ludvig Thorheim (H) og Edel Marie Haukland (KRF).

– Distriktene har en viktig rolle i framtidig utvikling av Norge, og distriktsskolene har en nøkkelrolle i lokalsamfunnsutvikling. Vi ønsker med dette forprosjektet å komme med forslag til hvordan man kan jobbe for å gjøre små skoler i distriktene svært gode og attraktive, og komme med innspill på hvilke tiltak vi mener må til for å endre en negativ utviklingstrend, sier Olaisen i en pressemelding.

Hun sier at politikerne kommer til å bli utfordret på hvordan vi kan skape gode skoler i distriktene og hvordan vi bedre kan legge til rette for distriktsskolenes fortrinn og muligheter.

– Vi håper politikerne har svar på utfordringene distriktene står overfor, og at de vil ta med seg tiltakene fra forprosjektet videre. Vi håper at forprosjektet, basert på erfaringer fra Helgeland, kan bidra til utforming av skolepolitikken for distriktene i Norge, avslutter Olaisen.