Gå til sidens hovedinnhold

Problemer med journalsystemet til Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset

- Det har i dag oppstått driftsproblemer ved overgang til nytt journalsystem (DIPS Arena) ved Nordlandssykehuset. Problemene har konsekvenser for bruken av systemet ved både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, det opplyser sykehusene i en pressemelding.

Problemet er identifisert i den tekniske infrastrukturen og det arbeides med for å få på plass en løsning. Om en ikke klarer å få til en løsning innen rimelig tid, vil det være aktuelt å ta i bruk det gamle journalsystemet, DIPS Classic ved Nordlandssykehuset.

Akuttfunksjoner ved sykehusene fungerer og igangsatte operasjoner går som planlagt. Polikliniske pasienter, som kan vente, vil bli sendt hjem og får ny time til konsultasjon. Annen pasientbehandling ved sykehusene går som planlagt.

Helse Nord IKT, som drifter journalløsningen, får bistand av leverandøren om feilsøking og er i gul beredskap inntil feilen er utbedret.

– Det er sterkt beklagelig at vi opplever problemer ved overgang til nytt journalsystem. Vi er glade for at Helse Nord IKT arbeider med feilretting og at leverandøren velvillig bistår oss i den sammenheng. Samtidig må vi få beklage ovenfor de pasienter som er berørt, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

Hun sier videre at overgangen til det nye journalsystemet er godt planlagt, men at det likevel dessverre oppsto problemer som fikk konsekvenser ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.


Kommentarer til denne saken