Problemløsning og fornyelse kan skyte fart om kvinner og menn gis samme muligheter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

45 prosent av alle som ønsker å starte egen bedrift som er kvinner, men det er bare 30 prosent av dem som faktisk starter. På veien mot å ta steget faller det av mange flere kvinner enn menn. Hvorfor er det sånn?, skriver Elin Rønning i Helgetanker.

DEL

Helgetanker Problemløsning og fornyelse kan skyte fart om kvinner og menn gis samme muligheter.

Vi har flere dyktige kvinnelige entreprenører på Helgeland. Merethe Kvandal og Anita Sommerset i Naturlige Helgeland, Sonja Djønne i Heymat og Elise Rønning i Til Elise Fra Marius er bare noen av gründerne. Heldigvis. De gjør en viktig jobb for samfunnsutviklingen. De tar ansvar og står for fornyelse.

Selv om kulturen vår bærer preg av mer likestilling enn i mange andre utviklede land, er kvinneandelen blant gründere og entreprenører i Norge dessverre lav. Det er 45 prosent av alle som ønsker å starte egen bedrift som er kvinner, men det er bare 30 prosent av dem som faktisk starter. På veien mot å ta steget faller det av mange flere kvinner enn menn. Hvorfor er det sånn?

Innovasjon Norge har laget en rapport som i dag leveres næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen. Litteraturen og Innovasjon Norges egne kartlegginger viser at kvinner møter større krav når de skal skaffe seg kapital for å realisere ideen sin. De opplever mer gjennomgang og må levere mer informasjon enn menn. Det at damer og menn bruker ulikt språk og mannsdominansen i finansnæringen, påvirker også sannsynligheten for at gode prosjekter med kvinnelige entreprenører får finansiering. Finansiell ekskludering er et problem, ikke bare for kvinner i Norge, men for kvinner i hele verden.

Innovasjon Norges studier viser også at om du er blitt eksponert for innovasjon i løpet av barndommen, har det betydning for om barn senere blir innovatører. Dette er særlig sterkt for jenter. Det viser seg at flere kvinner blir innovatører innenfor et spesifikt teknologiområde, dersom de vokste opp i et område med flere kvinnelige (men ikke mannlige) innovatører innenfor samme teknologiområde.

Jenters entreprenørskap påvirkes også sterkt av hvor mye entreprenørskap som er hos naboer, familie og folk som gikk på samme skole og klassetrinn. Hele 50 prosent av avviket mellom menn og kvinners entreprenørskapsaktivitet kan forklares av disse effektene. Det betyr at kvinner trenger gode forbilder og mentorer.

Men hvorfor trenger kvinner å bli entreprenører? Inntektsmessig tjener de mindre på å starte opp for seg selv, sammenlignet med menn. I gjennomsnitt tjener de mer dersom de velger å være ansatt. Men, her er et men: En rapport fra Menon Ecomomics fra 2015 om kvinners levekår som selvstendig næringsdrivende viser at de trives bedre som selvstendige, de føler mindre press og er mindre syke. Det er en god motivasjon i seg selv for å fokusere på mer entreprenørskap blant kvinner.

I politiske diskusjoner fokuseres det ofte på at entreprenørskap er viktig for verdiskapning og arbeidsplasser. Men det perspektivet som ofte forsvinner, er den mer grunnleggende samfunnsnytten som entreprenører har: fornyelse, problemløsning og ansvar.

Situasjon er nemlig slik: Verdens forbruk av naturressurser har tredoblet seg på 40 år. I 2018 forbruker vi naturressurser som vi trenger 1,7 jordkloder for å gjenskape, noe som betyr at vi tar ut nesten dobbelt så mye ressurser som jorda tåler hvert år. Forbruket vårt er årsaken til mer enn 60 prosent av klimagassutslippene og over 80 prosent av vannforbruket i verden.

Norge, verden og Europa skal omstilles fra dagens lineære økonomi, der vi produserer, forbruker og kaster stadig mer, til en sirkulær økonomi, der vi holder ressurser i kretsløp ved å produsere kvalitet, reparere, oppgradere, låne, leie, leaser og deler med hverandre. Skal vi få til dette må alle ressurser brukes og inkluderes i utviklingen. Noen må ta et ekstra ansvar, stå for fornyelse og løse problemene.

Jeg har selv akkurat vært i Gambia. «Smilet kyst», som det fattige landet kalles. Som turist føler du deg rik - men gambierne er underlig nok lykkeligere….

I Gambia er det dagliglivets puls som rår. Den er krydret med smil og hverdagslig glede.

Du finner ingen boligblokker i Gambia. Flesteparten bor i skur og jordhytter. I jordhyttene føder kvinnene alle barna sine.

Det er over 50 % arbeidsledighet der. Jentene giftes bort i 14-15 års alderen. En mann kan ha flere koner. De har lite eller ingen prevensjon og føder derfor mange barn.

Mister ei kone mannen sin og de bor hos hans familie, jages hun. I mange tilfeller blir barna igjen hvis det er en bestemor som kan ta seg av dem. Kvinnene behandles ikke rettferdig i Gambia.

Men er du jente med litt utdannelse har du mye bedre forutsetninger. Jentene med utdanning er gjerne tøffere og kan finne på å nekte et tidlig giftemål.

På skolen vi besøkte fikk noen av jentene utdannelse som syersker. Alle gikk ut av skolen med lærlingekontrakt. Etter endt lærlingeperiode har de gode forutsetninger for å kunne bli entreprenør, skape seg sin egen arbeidsplass og tjene sine egne penger.

Kvinner har begrensede muligheter i mange land, dette må vi bidra til å endre! Vi må jobbe med å inkludere alle i forhold til finansiering, også kvinner - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Selv om utgangspunktene er veldig ulike er målet det samme; vi skal gjøre verden enda bedre for fremtiden. Mens vi i Norge må mobiliserer flere kvinner til å bygge fremtidens vekstbedrifter med teknologier som kan løse bærekraftmålene er fokuset i utviklingsland å gi kvinner tilgang til noe så grunnleggende som til utdannelse og en egen bankkonto. Summen av lokal og internasjonal innsats øker kvinners mulighet til å delta i økonomien, bidra til vekst, fornyelse og løse problemer.

At kvinner gjennomgående underrepresentert blant entreprenører og innovatører har stor innvirkning på samfunnsutviklingen. Dette kan bety at det finnes mange kvinnelige såkalte «tapte Einsteins», som kunne ha vært innovatører med stor innvirkning på samfunnet. Vi må dytte dem frem, vi trenger dem!

Elin Rønning

Spesialrådgiver Innovasjon Norge, Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken