Provosert over forslag om å bruke penger på Jernbaneparken, når det ikke er penger til krisesenter og skoler i utkanten