Helsedepartementet engasjerer seg i saken om mangelfull hjelp til akutt psykisk syke på Helgeland: – Vi vil ta opp saken med Helse Nord

Helse- og sosialdepartementet har nå engasjert seg i saken om mangelfull hjelp til akutt psykisk syke på Helgeland.