QUIZ: Hvilket kraftverk fikk havari i flommen slik at et helt vann ble tømt?