Som Rana Blad tidligere har omtalt, krangler Nordland fylkeskommune og Rana kommune om hvem som skal gjøre opp en regning fra Bane Nor på en drøy million kroner. Regningen stammer fra fjorårets flom etter ekstremværet «Sally», som rev med seg brua til Grønfjelldalen og gjorde bygda utilgjengelig langs vei. For å få transport av gods og personer til og fra Grønfjelldalen, inngikk Rana kommune og Bane Nor en avtale om å sette opp tog. Kommunens forståelse var at denne regningen skulle fylkeskommunen ta. Veien – og brua – til Grønfjelldalen er et fylkeskommunalt ansvar. Men fylkeskommunen på sin side mener den båttransporten som ble satt opp etter at brua forsvant var tilstrekkelig, og vil ikke plukke opp regninga fra Bane Nor.

Denne saken informerte rådmann Robert Pettersen tirsdag formannskapet i Rana om. Det gjorde han etter at Johan Petter Røssvoll (Sp) etterspurte den evalueringen som skulle gjøres etter flommen, noe Pettersen ba om å få komme tilbake til i neste ukes kommunestyremøte.

– Vi er ikke ferdige med flommen i Ranavassdraget. Det er greit at representantene er kjent med det. Vi har ennå en sak med Nordland fylkeskommune. Hvis formannskapet husker tilbake var det en desperat og fortvilet situasjon der brua til Grønfjelldalen røyk. Det var ikke annen transport enn den jolla fylkeskommunen ordnet over elva. Dermed ordnet kommunen transport via jernbanen, og inngikk en avtale med Bane Nor om sette opp tog og håndtere gods- og persontrafikk, sa Pettersen.

– Det var i forståelse med fylkeskommunen om at de skulle plukke opp regninga. Vi påtok oss kostnader knyttet til å bygge opp perrong og koordinere dette, så var forståelsen at fylkeskommunen skulle håndtere regningen. Resultatet er at vi krangler om en regning på en drøy million, som fylkeskommunen nekter å betale til Bane Nord og bare skyve over til Rana kommune.

Pettersen viste til at beskjeden fra fylkeskommunen er at de ikke betaler regninger som det ikke er avtalefestet at de skal gjøre. Det kan få konsekvenser i lignende situasjoner i framtiden.

– Når det skjer sånne ting, drar man ikke rundt og får underskrifter. Jeg er vant til at hvis vi er enige om å gjøre ting, så gjør vi det. Neste gang det skjer noe sånt vil alle kommunalt ansatte få beskjed om å holde seg langt borte før vi har en underskrevet avtale. Vi kan ikke ha det sånn at vi må plukke opp en regning til fylkeskommunen, på noe som er fylkeskommunens klare ansvar, sa rådmannen.

Da Rana Blad omtalte saken i midten av september, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll:

– Det er dialog mellom oss og kommunen om dette, og jeg tror vi finner ut av det etter hvert. Det er ikke noen gigantsummer det er snakk om her, men det er mer en prinsipiell sak om hvem det er som skal ta regningen.

Tydeligvis er saken fortsatt ikke løst.