Jeg viser til artikkel i Rana blad, mandag 14. november 2022, hvor rådmannen: tok politikerne i skole. Dette var noe rådmannen gjorde med rette. Det han ikke gjorde med rette var å opptre, som en historieløs, venstrepolitiker-sympatisør. Han sa at han har nøkkelen til å få ned sykefraværet ved å utfordre sykefraværsordningen, jamfør venstres sykefraværspolitikk.

Venstre vil innføre karensdager første del av sykefraværet. Dvs. at den syke ikke får betalt lønn de første dagene i fraværet. Deretter skal sykelønnen reduseres ved videre sykefravær. Altså, det skal koste ekstra å bli syk for den ansatte. Den ansatte skal presses til å komme på arbeid ved sykdom. Den ansatte vil i mange tilfeller ikke ha råd til å være borte fra arbeid ved sykdom. Denne metoden å straffe de syke ansatte på ble avsluttet for flere tiår siden, fordi det ikke var lurt å ha det slik.

Den ansatte skal ikke lenger presses til å dra på arbeid, når sykdom tilsier at en ikke skal det. Full lønn skal være på plass ved sykefravær. Den ansatte skal ikke gå rundt, som en «smittebombe», blant brukere, beboere, barnehagebarn, elever og medansatte, for å berge sin sårt tiltrengte lønn.

Det er rådmannen som har hovedansvaret og han skal finne den rette nøkkelen for å få ned sykefraværet. Rådmannen skal ikke drømme om å få svinge «venstrepisken».

I artikkelen var det flott å lese om at ordføreren ikke tok debatten videre. Jeg regner med at ordføreren og de andre, kloke, politikerne skolerte rådmannen med rette, på kammerset og henviste han til skammekroken.

Hilsen Roger Harald Solfjell Martinussen, tidligere hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Rana. Nå pensjonist, og litt skribent.