Rådmannen om aksjekjøp i Freyr for 10 millioner kroner: – En investering i ethvert oppstartsselskap er generelt forbundet med svært høy risiko for investor