– De som sa at dette kom til å bli en thriller, hadde rett