Vi skal hjelpe flere til å bo hjemme. Så må vi også bygge et nytt sykehjem, som skal være topp moderne og bra for både ansatte og eldre

- Vi har en dyktig ordfører som bidrar til å kunne lande de viktige vekstprosjektene i Rana og prioritere sterkere fellesskap og god velferd for alle, skriver Peter Eide Walseth, nestleder i Rana Ap.

- Vi har en dyktig ordfører som bidrar til å kunne lande de viktige vekstprosjektene i Rana og prioritere sterkere fellesskap og god velferd for alle, skriver Peter Eide Walseth, nestleder i Rana Ap.

Av

Velg sterkere fellesskap.

DEL

MeningerMandag går vi til valgurnene. Stemmer du på Arbeiderpartiet er det sterkere fellesskap som er vårt mål. Vi vil bygge Rana videre. Vi skal både skape vekst og utvikling og gode tjenester for alle, unge som eldre.

Arbeiderpartiet har fokus på å skape vekst og utvikling gjennom etablering av ny flyplass, opprettholdelse av sykehus, etablering av dypvannskai, utvikling av Campus Helgeland og etablering av batterifabrikk. Alt dette krever en kommune som har økonomiske muskler til å bidra og en ledelse som legger til rette.

Eldreomsorgen må løftes. Heldigvis blir det flere eldre, som lever lenger. Da må vi sørge for at alle, uavhengig av størrelsen på pensjon får den hjelpen de trenger. Derfor går vi til valg på gratis trygghetsalarm til de som trenger det, slik at flere kan bo hjemme. Flere av dere har sikkert lest historien om Bjørg Simonsen som falt hjemme, og ble liggende i 14 timer. Det er ikke trygt for verken eldre eller pårørende. Det er det trygghetsalarm handler om. At vi skal hjelpe flere å bo hjemme. Så må vi også bygge et nytt sykehjem, som skal være topp moderne og bra for både ansatte og eldre.

I Helse- og omsorgssektoren har vi en deltidskrise. Og det krise for både brukere og ansatte. De som er ansatt i lave stillinger må alltid være tilgjengelig. Jeg har reist mye denne valgkampen. Og jeg har møtt ansatte som forteller om hvordan de må avbryte helgen med barna fordi de får mulighet til å ta en vakt og ikke har råd til å la være. De er aldri sikre på om de har fri. De får ikke lån i banken. Og de eldre, uavhengig om de er på sykehjem eller får hjelp hjemme får bedre kvalitet dersom de kjenner den som skal hjelpe dem. Som vet hva de liker, hvordan de vil ha det på rommet og hva de snakket om forrige dag. Arbeiderpartiet har, sammen med SV, inngått avtale med Fagforbundet om å sikre hele og faste stillinger i sektoren. Det blir viktig for mange.

Gode oppvekstvilkår er viktig, både for de av oss som har barn, og for barna og ungdommene våre. Vi går til valg på å sikre gratis skolemat. Det vil gi bedre læring, bedre helse og mer ro i skolen. Og tenk hva det betyr for de barna som kommer uten matpakke på skolen og som sliter med å klare seg gjennom dagen. For de minste er vi allerede i gang med å jobbe mot løpende barnehageopptak slik at barn får barnehageplass når de trenger det. Og vi ønsker et løft i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unges psykiske helse og rusbruk.

Felles for alt er at det koster penger og krever prioriteringer. Det har Arbeiderpartiet vist at vi kan. Vi har en dyktig ordfører som bidrar til å kunne lande de viktige vekstprosjektene i Rana og prioritere sterkere fellesskap og god velferd for alle.

Godt valg!

Peter Eide Walseth

Nestleder Rana Arbeiderparti

9.-kandidat Rana Arbeiderparti

Artikkeltags