Det er i en pressemelding Rana kommunen melder at det er blitt bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette 110 ukrainske flyktninger. Disse planlegges bosatt på vanlig måte, slik som øvrige flyktninger.

– I Rana har vi bosatt flyktninger siden slutten av 80-tallet, det foreligger politisk vedtak om bosetting av 50 flyktninger pr år. Vi er allerede godt i gang med årets bosetting. Vi vil nå legge planer for bosetting av det antall flyktninger vi er bedt om å bosette ut over de 50, sier Tore Bratt, kommunikasjonssjef i Rana kommune, og fortsetter:

– Vi vet at det kommer flyktninger fra Ukraina utenom mottaksapparatet. Foreløpig er det registrert rundt 10 personer ved Mo politistasjon, mens 33 venter på registrering og det registreres fortløpende. For flyktningene som kommer er det viktig å registrere seg hos politiet ettersom det utløser den hjelpen de skal ha, og vi ber folk som tar imot flyktninger om å hjelpe dem med å bli registrert hvis de ikke er det.

Noen kommuner er begynt å bosette ukrainske flyktninger, mens andre ikke er i gang. For de kommunene som allerede er i gang med ordinær bosetting som Rana, vil allerede planlagte bosettinger gjennomføres først, heter det i pressemeldingen.

Staten jobber både med koordinering av uttakskommisjoner for OFF (overføringsflyktninger fra leir) og bosetting fra mottak. De kommunene som har avtale med staten om bosetting, skal jobbe i henhold til avtalen og bosette flyktninger som det anmodes om uavhengig av hvor flyktningene kommer fra. Når det gjelder de ukrainske flyktningene, så opprettes det en rekke mottak i landet som vil være flyktningenes første stoppested i påvente av søknadsbehandling og utskriving til kommunene.

Dette er informasjon fra kommunen:

MDI har opprettet en egen nettside der de har samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina. Sidene inneholder informasjon til både flyktninger, kommuner og privatpersoner og organisasjoner som ønsker å hjelpe. Siden oppdateres fortløpende. https://www.imdi.no/ukraina/

Alle flyktninger som ankommer kommunen på egenhånd, må henvende seg ved Rana politistasjon for registrering og informasjon. De som søker offentlig bistand til bosetting, kan gjøre dette via dette skjemaet: https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slik-bosettes-flyktninger/privatboende/

Skjemaet finnes på norsk og engelsk

Dersom personen har behov for å søke om oppholdstillatelse eller har behov for midlertidig innkvartering finnes det informasjon på UDI sine nettsider. https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-i-norge/

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Rana kommune ved Flyktningtjenesten på telefon: 952 54 365

Telefonen vil være betjent hverdager mellom kl. 12:00 – 15:00

For de som allerede har tatt kontakt for å tilby utleie av boliger, så er dette informasjon vi tar med oss i arbeidet som pågår. De som ønsker å tilby bolig til flyktninger kan sende informasjon om dette på følgende e-post: [email protected]