Rana Blad felt i PFU

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder Rana Blads (RB) omtalte av en konflikt om skoleskyss, der en gruppe barn angivelig gruet seg til bussturene etter flere dårlige opplevelser. Foreldrene valgte derfor å kjøre barna selv. To biler ble benyttet til dette, ettersom antall barn som bodde på gården hadde økt, ifølge artikkelen i RB.

Klager er den omtalte bussjåføren. Han mener seg urettmessig uthengt og anklager avisen for å blande sammen redaksjonell omtale og reklame Han mener også avisen ikke har kontrollert påstander fra de intervjuede, og at hans påfølgende leserinnlegg ble forsøkt redigert til det nesten ugjenkjennelige. Videre mener han at barna til de intervjuede ble misbrukt i reportasjen, avisen har ikke rettet feilaktige opplysninger, og han fikk ikke rett til samtidig imøtegåelse. Videre tok hans tilsvar uforholdsmessig lang tid.

Rana Blad mener avisen har opptrådt korrekt og imøtegår klagen på alle punkter.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at bakgrunnen for saken er en årelang konflikt mellom det intervjuede ekteparet på den ene side, og bussjåføren på den andre. En rekke instanser har gjennom tidende vært inne i bildet, som skole, busselskap, kommune, fylkeskommune, fylkesmannen, politiet og tingretten.

Klageren anklager RB for å blande sammen reklame og reportasje. Utvalget bemerker at det er relevant i sammenhengen å omtale konfliktens betydning for de intervjuedes næringsvirksomhet slik de oppfatter saken. Dette kan ikke leses som reklame i en presseetisk kontekst.

Videre avviser utvalget at barna er misbrukt i reportasjen det er foreldrene som selv velger å fortelle om hvordan deres barn oppfatter kjernen i konflikten, nemlig skoleskyss.

RB har også intervjuet et utvalg kilder fra berørte instanser og således belyst saken fra flere sider. Utvalget bemerker dessuten at de intervjuede instansene faktisk støtter klager på vesentlige punkter.

Utvalget vil videre bemerke at det er viktig å sondre mellom hva som er en grunnleggende uenighet mellom to parter, og hva som måtte være av konkrete feil i artikkelen, som avisen kan korrigere eller beklage. Slik utvalget oppfatter det, har RB belyst saken fra flere sider. Klager har fått slippe til, og selv om leserinnlegget ble utsatt for en redigeringsprosess, bekrefter klager at det står på trykk nærmest uendret. Det kan også bemerkes at redigering ikke nødvendigvis svekker innlegget, hvis prosessen gjør meningsinnholdet mer tilgjengelig for leseren.

Pressens Faglige Utvalg ser at en så sterk og årelang konflikt mellom to parter kan være en krevende oppgave å behandle journalistisk. Utvalget finner at RB har bestrebet seg på å innhente syn fra ulike aktører. Avisen har hatt et ønske om å skåne sjåføren fra direkte omtale, men da klager kontaktet avisen, var RB lydhør ved å tilby intervju eller plass til leserinnlegg. Dragkampen om leserinnlegget synes å dreie seg om en helt ordinær redigering.

Likevel mener utvalget at Rana Blad i denne saken burde ha gitt klager anledning til å kommentere påstandene som ble framsatt om ham i den opprinnelige artikkelen. Selv om klageren ikke er navngitt, burde han fått en slikt tilbud.

Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Rana Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2015

Alf Bjarne Johnsen, Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg, Eva Sannum, Amal Aden, Øystein Stray Spetalen