Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten i PFU-sak 045/20.

Pressens faglige utvalg uttaler:

Rana Blad skrev at kreftkirurgiske operasjoner ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen ble midlertidig stanset på grunn av høye dødelighetstall. Avisen fastslo at sykehusets fagmiljø stilte seg bak beslutningen til tross for at de hadde kritisert den offentlig i et leserinnlegg. Flere leger i fagmiljøet ble navngitt.

Klager er en av legene. Hun mener Rana Blads artikkel er feil. Det stemmer ikke at fagmiljøet var med på beslutningen om å stanse operasjonene, fremholder hun. Klager opplyser at Rana Blad aldri tok kontakt med noen av legene, og at hun først fikk kommentere saken da hun selv kontaktet redaksjonen. Klager mener Rana Blad ikke har kontrollert opplysningene godt nok, og at de har unnlatt å gi samtidig imøtegåelse.

Rana Blad kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha dekning for det publiserte og opplyser at artikkelen er basert på møtereferater der både sykehusledelsen og det omtalte fagmiljøet var til stede. Rana Blad avviser at klager hadde rett til samtidig imøtegåelse. Avisen kan ikke se at artikkelen inneholder sterke beskyldninger som utløste denne retten, men opplyser at de likevel lot klager slippe til med en kommentar.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til samtidig imøtegåelse, det vil si muligheten til å svare på beskyldningene i samme publisering.

For at retten skal utløses, må med andre ord beskyldningene både være sterke og ha et faktisk innhold. I den påklagede artikkelen skrev Rana Blad at klager stilte seg bak en beslutning om midlertidig stans i kreftkirurgiske operasjoner til tross for at hun hadde kritisert den samme beslutningen offentlig i et leserinnlegg. Beskyldningen var rammende for klager, og utvalget mener hun skulle fått mulighet til å imøtegå den samtidig, jf. VVP 4.14. Utvalget merker seg at klager kom til orde da hun selv kontaktet redaksjonen etter publisering, men det veier ikke opp for overtrampet.

Videre merker PFU seg at Rana Blad uten forbehold konstaterte at fagmiljøet stilte seg bak å stanse operasjonene. Rana Blad viser i artikkelen til møtereferater som dokumentasjon for dette, men utvalget kan likevel ikke se at avisen har dokumentert påstanden tilstrekkelig. PFU viser til VVP 3.2, som ber mediene kontrollere at opplysninger er korrekte før publisering. Dette punktet henger ofte tett sammen med VVP 4.14, fordi den som utsettes for en sterk beskyldning, gjerne er en sentral kilde for å kontrollere om opplysningene stemmer. PFU mener avisen burde tatt større forbehold og innhentet klagers kommentar til påstanden.

Rana Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. august 2020

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug,

Nina Fjeldheim, Kjell Arne Røvik, Gunnar Kagge