Gå til sidens hovedinnhold

Rana Blad korrigerer: Feil at OUS tar stilling til sentralisering på Mo

I den eksterne gjennomgangen av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, hvor flere alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden 2016 til 2019 er avdekket, medfører det ikke riktighet at det i rapporten fra Oslo universitetssykehus (OUS) anbefales å samle tarmkreftkirurgien i Mo i Rana. Det er kun i rapporten fra St. Olavs hospital at denne klare konklusjonen trekkes.

– At vi har skrevet at OUS har anbefalt dette, er feil, sier sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad.

– Dette beror på en uheldig sammenfatning mellom rapportene og dokumentene som vi har tilgang på. Nå er vi blitt gjort oppmerksomme på dette, og vi beklager feilen, sier Ulriksen.

Selv om OUS ikke tar stilling til lokalisering av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, kommer det fram i rapporten derfra at den høye dødeligheten ved sykehuset i Sandnessjøen 100 dager etter tarmkreftkirurgi i perioden rapporten omfatter, gir grunnlag for bekymring.

Da dette ble offentlig kjent gjennom Rana Blad, gikk Helgelandssykehuset selv ut til sine ansatte og bekreftet at det i rapportene «var funn i strid med god praksis som også har vært til fare for pasienter».

– Det er dette saken handler om. Det må ingen miste av synet. Dette dreier seg om pasientsikkerhet. For vår del handler ikke dette om sykehusomkamp, men jeg registrerer at enkelte tillegger oss et slikt motiv. Rapportene avdekker alvorlige avvik. Dette har vært viktig for oss å få fram, på vegne av pasienter og pårørende, sier Ulriksen.

LES MER: En ekstern fagrapport anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana. En annen uttaler: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

Kommentarer til denne saken