Rana Blad lanserer en ny kanal som skal løfte frem næringslivets grønne historier: - Grønt Blikk skal bygge omdømme eksternt, og bygge stoltheten internt

Allan Berg, Connie Slettan Olsen og Monica Paulsen representerer Rana Utvikling, Rana kommune og Kunnskapsparken Helgeland i styringsgruppa for Grønt Blikk. Administrerende direktør og salgssjef i Rana Blad, Rigmor Nygård Hansen, er svært glad for at næringslivet involveres i prosjektet. Susanne Nævermo-Sand er også med på vegne av Celsa Nordic, men er ikke avbildet da hun ikke kunne delta på møtet.

Allan Berg, Connie Slettan Olsen og Monica Paulsen representerer Rana Utvikling, Rana kommune og Kunnskapsparken Helgeland i styringsgruppa for Grønt Blikk. Administrerende direktør og salgssjef i Rana Blad, Rigmor Nygård Hansen, er svært glad for at næringslivet involveres i prosjektet. Susanne Nævermo-Sand er også med på vegne av Celsa Nordic, men er ikke avbildet da hun ikke kunne delta på møtet. Foto:

Rana Blads markedsavdeling lanserer i juni sin nyeste satsing Grønt Blikk – en helt ny kanal som skal løfte frem næringslivets grønne historier og bygge opp regionens stolthet

DEL

– De fleste bedrifter i dag har bærekraft forankret i strategien, og vi vil med dette konseptet være med på å gi bærekraft et innhold. Vi vil lage en kanal for å formidle de gode historiene i en kontekst som bidrar til å løfte fram regionen som ledende innen bærekraftige løsninger sier administrerende direktør og salgssjef i Rana Blad, Rigmor Nygård Hansen.

Grønt Blikk vil produseres og utgis av markedsavdelingen i Rana Blad, men prosjektet er forankret i næringslivet og aktørene vil som deltakere i en oppsatt styringsgruppe kunne gi innspill til innhold og videre utvikling. I styringsgruppa sitter representanter fra Rana Utvikling, Rana kommune, Kunnskapsparken Helgeland og Celsa Nordic. Nygård Hansen legger til at det er takket være samarbeidspartnerne at prosjektet er utformet til det er i dag.

– Vi har en bred forankring med at vi har en så kompetent styringsgruppe. Vi har allerede kommet veldig godt i gang med innsalget mot bedriftene, og mottakelsen har vært veldig god. Regionen har et stort konkurransefortrinn i forhold til mange andre steder i landet, og vi er svært stolte.

Monica Paulsen er med i styringsgruppa på vegne av Kunnskapsparken. I tillegg til å sette Helgeland på kartet, mener Paulsen at aktørene også vil kunne inspirere og motivere hverandre til å ta nye steg for å løse de globale utfordringene vi står ovenfor.

– Vi ønsker å være et nasjonalt forbilde på samspill og regional utvikling, og i Grønt Blikk vil vi samarbeide for å styrke synliggjøring og posisjonering av Helgeland i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, sier Paulsen.

- Jeg håper mange aktører engasjerer seg så vi får vist fram mange gode eksempler og suksesshistorier fra et bredt spekter av bedrifter og miljøer.

Samler høydepunktene i en bok

Magasinet vil bli utgitt både digitalt og på papir til alle husstander, og har tre planlagte utgivelser i 2020. I tillegg til at Grønt Blikk vil ha målgruppestyrt annonsering, samt figurere i sosiale medier og på en portal på Internett, vil det også bli gitt ut som en bok på slutten av året – et høydepunkt som aktørene er svært stolte over.

– Denne boka skal leve i mange år og spres over hele landet. Den kan bli gitt som gave til politikere, investorer, beslutningstakere og i forbindelse med rekruttering, sier Nygård Hansen, som legger til at Grønt Blikk ser mot framtiden og derfor er særlig rettet mot den yngre generasjonen og framtidens arbeidstakere.

– Vi vet at for unge i dag så er klima og bærekraft et viktig verdigrunnlag når de velger utdanning og yrke. Derfor er det viktig å få fram at regionen er langt framme når det gjelder bærekraftige løsninger og drift, sier Nygård Hansen.

– Magasinet skal være lettlest og for folk flest. Grønt Blikk skal bygge omdømme eksternt, og bygge stoltheten internt.

Vil løfte fram de gode historiene

Prosjektleder i Rana Utvikling, Allan Berg, har de siste femten årene kun vært involvert i prosjekter som omhandler det grønne skiftet. At industrien i Rana har gått fra å være et stort miljøproblem til å være verdensledende innen løsninger på en rekke miljøutfordringer, mener Berg bør synliggjøres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– At næringslivet kan få fortalt sine historier er viktig i forståelsen av Rana som en grønn industrihovedstad – det handler grunnleggende om å skape en identitet for stedet. Industriens fremover-lente tilnærming er til inspirasjon for andre bedrifter, og de gode historiene tenker jeg kan bidra positivt og gi et løft i en mer bærekraftig retning på mange områder, sier Berg.

Kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen representerer Rana kommune i styringsgruppa. Grønt Blikk vil ifølge Slettan Olsen være en arena for å synliggjøre at Rana-regionen er i front på mange områder i næringslivet.

– Dette må vi fortelle om og vise fram. Andre aktører i næringslivet bør bli med fordi det er nå det skjer. Skal vi sikre oss de beste folkene og fortsatt skape vekst, må vi vise hvor attraktive vi er og hvor bra det er å nettopp velge Rana, legger Slettan Olsen til.

Artikkeltags