Torsdag 9. mars legger Mediebedriftenes Landsforening (MBL) frem opplagstallene for medlemmene.

Disse viser at Rana Blad har økt opplaget i løpet av 2022. Både fra første halvår og til andre halvår 2022, men også fra andre halvår 2021 og til andre halvår 2022. Avisen har videre igjen tatt tilbake plassen som Nord-Norges tredje største avis.

– Skikkelig gøy. Og ei tillitserklæring.

Det sier sjefredaktør Marit Ulriksen om opplagstallene, som viser at Rana Blad ved utgangen av 2022 hadde 165 flere abonnenter enn ved utgangen av 2021.

– Redaktørstyrte medier har høy tillit, og Rana Blad er den viktigste, og største, redaksjonelle og kommersielle aktøren i regionen. At vi holder på leserne og kundene våre i et tøft marked, er bra. At opplaget øker er enda bedre, sier Ulriksen

– Vi fortsetter å øke digitalt, og nå er 63 prosent av abonnentene våre heldigitale. Den digitale transformasjonen skyter fart, med de mulighetene og utfordringene dette medfører. Det er ingen tvil om at abonnentene våre i stadig større grad foretrekker vår digitale nyhetsformidling. Det må vi forholde oss til, og derfor tar vi i redaksjonen helt klare valg med tanke på å utvikle og styrke denne delen av produktet vårt, sier Ulriksen.

Hun forteller videre at mediehuset jobber med å ta grep for å møte et stadig mer utfordrende kostnadsbilde, særlig med tanke på trykk og distribusjon.

- Når stadig flere velger bort papiravisa, sier det seg selv at vi er nødt til å ta noen grep. Samtidig er vi veldig glade for at vi øker digitalt, for det er ingen tvil om at det er her framtida ligger, sier Ulriksen.

Totalt opplag på 8.914

Rana Blad sto i andre halvår 2022 med et totalt opplag på 8.914 (papiraviser og digitale abonnement).

Det er en økning på 165 (1,9 prosent) fra andre halvår 2021. Målt mot første halvår 2022 er det en økning på 139 (1,6 prosent).

Av det totale opplaget på 8.914 er det nå 5.389 som er digitale abonnement for Rana Blad. Det er en økning på 293 fra første halvår (5,7 prosent)

Med dette er Rana Blad den klart største avisen på Helgeland, og den neste største avisen i Nordland – bak Avisa Nordland med et opplag på 21.820.

I hele Nord-Norge er Rana Blad den tredje største avisen. Nordlys er her størst med 25.736, deretter følger Avisa Nordland med 21.820 og Rana Blad med 8.914.

Bak der følger Harstad Tidende med 8.893, iTromsø med 8.590, Finnmark Dagblad med 7.727, Fremover med 7.542, Lofotposten med 7.010, Helgelendingen med 6.658 og Finnmarken med 6.411 på de neste plassene på topp 10-listen.

Rana Blads økning på 165 er også den nest største i Nordland fra andre halvår 2021 til andre halvår 2022. Avisa Lofoten har den største økningen med en økning på 383. Den største nedgangen i Nordland er det Saltenposten som har med en nedgang på 328.

For de andre Amedia-avisene i Nordland viser opplagstallene dette:

Avisa Nordland står med et opplag på 21.820 i andre halvår 2022. Det er en økning på 111 (0,5 prosent) fra andre halvår 2021.

Helgelendingen står med et opplag på 6.658 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 2 (~0,0 prosent) fra andre halvår 2021.

Lofotposten står med et opplag på 7.010 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 187 (2,6 prosent) fra andre halvår 2021.

Fremover står med et opplag på 7.542 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 66 (0,9 prosent) fra andre halvår 2021.

Lofot-Tidende står med et opplag på 3.385 i andre halvår 2022. Det er en økning på 108 (3,3 prosent) fra andre halvår 2021.

For andre avisene i Nordland viser opplagstallene dette (Helgelandsaviser uthevet):

Bladet Vesterålen står med et opplag på 7.577 i andre halvår 2022. Det er en en økning med 126 fra andre halvår 2021.

Vesterålen Online står med et opplag på 5.913 i andre halvår 2022. Det en nedgang på 194 fra andre halvår 2021.

Brønnøysunds Avis står med et opplag på 4.180 i andre halvår 2022. Det er en økning på 106 fra andre halvår 2021.

Helgelands Blad står med et opplag på 4.137 i andre halvår 2022. Det er en økning på 83 fra andre halvår 2021.

Saltenposten står med et opplag på 3.806 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 328 fra andre halvår 2021.

Lokalavisa Nordsalten står med et opplag på 2.183 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 96 fra andre halvår 2021.

Kulingen står med et opplag på 2.107 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 62 fra andre halvår 2021.

Andøyposten står med et opplag på 1.752 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 26 fra andre halvår 2021.

Avisa Hemnes står med et opplag på 1.434 i andre halvår 2022. Det er en økning på 8 fra andre halvår 2021.

Vesteraalens Avis står med et opplag på 1.420 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 24 fra andre halvår 2021.

Avisa Lofoten står med et opplag på 1.217 i andre halvår 2022. Det er en økning på 383 fra andre halvår 2021.

Øksnesavisa står med et opplag på 1.194 i andre halvår 2022. Det er en nedgang på 70 fra andre halvår 2021.

Merk: Ettersom Rana No ikke er medlem av MBL fremgår ikke nettavisens opplagstall i oversikten

Les mer: