Mo i Rana står overfor ei rivende utvikling, og de neste åra er det ventet at mange tusen nye innbyggere vil finne veien hit i forbindelse med etableringa av Freyrs fabrikker. Mange av de som kommer, og som allerede er kommet, har sin opprinnelse utenfor Norge.

Les også

From the field to Mo i Rana: lessons learned

– Det som skjer og skal skje i Mo i Rana framover er spennende og gledelig. På vår måte vil vi bidra til å informere og fortelle om stort og smått av det som skjer her, sier sjefredaktør Marit Ulriksen.

– I første omgang starter vi med ved jevne mellomrom publisere kronikker på engelsk, fordi vi vet engelsk er språket som i stor grad benyttes i Freyr. Samtidig vet vi jo at svært mange fra andre land også snakker og behersker engelsk, så selv om det er Freyr-etableringa og tilflyttinga hit i tilknytning til dette som er opphavet til ideen om å publisere på engelsk, er dette selvsagt noe mange vil kunne nyte godt av og glede seg over, sier Ulriksen.

– Tror du alle leserne vil glede seg over dette?

– Jeg håper da virkelig det. Dette er et uttrykk for at Mo i Rana utvikler seg, og da må også vi i Rana Blad gjøre det, sier sjefredaktøren som også forteller at det vil være aktuelt å hente inn flere forskjellige kronikkskrivere som leverer på engelsk etter hvert.

– På litt lengre sikt, når det vi antar vil bli et større antall innbyggere fra andre land kommer hit, vil vi faktisk vurdere om vi skal ha en egen engelskspråklig seksjon i Rana Blad. Jeg tror dette vil bidra til å inkludere og informere på en ny og nyttig måte. Gjennom lokalavisa skapes tilhørighet, og det vil gjerne bidra til, sier Ulriksen.