Sjefredaktør i Rana Blad, Marit Ulriksen, er godt fornøyd med at lesertallene stiger for Rana Blad sin del.

– Som ventet har vi et markant fall i papirlesinga. Det sier seg selv at dette er en konsekvens av at vi i slutten av mai gikk fra seks til fire ukentlige papirutgaver da vi kuttet tirsdags- og lørdagsutgavene, sier hun.

Sterk mobil-økning

Rana Blad har 25.200 daglige lesere, det er en økning på 200 fra samme tid i fjor. Samtidig går opplaget ned med 1,5 prosent.

Det er færre som leser Rana Blad på papir. På samme tid i fjor var det 17.700 som leste papiravisen, der er tallet nå 15.800. Derimot er det sterk økning på mobil. Mens det var 8.300 som leste avisen på mobiltelefon i fjor, er det nå 10.700. På desktop øker også lesertallene, med en økning fra 13.300 til 13.700.

Totalt utgjør det 25.200, da mange bruker flere av disse kanalene.

Det er 8.800 som kun leser Rana Blad på papir, 7.000 leser både papir og digitalt, og 9.400 leser avisen kun digitalt.

Lokal konkurrent

Opplagstallet til Rana Blad for 2017 er 8.800. Det er en nedgang på 131, eller 1,5 prosent, fra 2016.

– Vi har ei svak øking på desktop-lesning, men det er på mobil-lesning det virkelig skyter fart, konstaterer sjefredaktøren.

– Også det er for så vidt forventa som en følge av papirfrekvenskuttet, og det er sånn sett ei ønsket og styrt utvikling. Mobil-lesinga øker også i aviser som ikke har kuttet papirfrekvensen, så dette viser helt klart at nyheter i stadig større grad konsumeres på mobil, sier Ulriksen videre. 

– De samla lesertallene stiger for vår del. Ikke mye, men sammenligner vi med våre naboaviser i Amedia-konsernet Helgelendingen og Avisa Nordland, som begge har en liten nedgang i sine lesertall, og tar i betraktning at vi siden forrige måling har fått en lokal konkurrent i Ranano.no, er jeg fornøyd med disse tallene, sier Ulriksen.

Avisa Nordland har 66.300 daglige lesere, en nedgang på 1,7 prosent. Helgelendingen har også færre lesere. De gikk ned fra 20.000 i fjor til 19.800 i år.

Opplagstall for andre aviser:

Avisa Hemnes1.651+8+0,5%
Avisa Nordland18.476+614+3,4%
Brønnøysund Avis3.403-39-1,1%
Fremover6.806+43+0,6%
Helgelands Blad4.013-195-4,6%
Helgelendingen6.734-26-0,4%
Lofotposten5.851+494+9,2%
Meløyavisa1.632-214-11,6%
Nordlys21.461+1.402+7,0%