Nå kan du søke støtte til lokale tiltak gjennom Rana Blad: – Vi deler ut 300.000

Gode formål: Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn kan søke om støtte fra Rana Blad. Foto: Rune Kristian Ellingsen

Gode formål: Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn kan søke om støtte fra Rana Blad. Foto: Rune Kristian Ellingsen

– Dette er skikkelig gøy, og dette gleder vi oss virkelig til.

DEL

Meldinga fra sjefredaktør Marit Ulriksen, nyhetsredaktør Kenneth J. Gabrielsen, administrerende direktør Rigmor Nygård Hansen og alle de andre ansatte i Rana Blad er klokkeklar: – Vi skal være med på å bidra til at lag, foreninger og organisasjoner kan utføre enda mer av sitt positive arbeid rundt om i lokalsamfunnet. Så her er det bare å søke!

Og det lag, foreninger og organisasjoner kan søke på, er ikke akkurat småpenger. For nå deler Rana Blad ut hele 300.000 kroner til gode formål.

Styrker tette bånd

Dette skjer i forbindelse med at 73 lokalaviser i Amedia-konsernet, som Rana Blad er en del av, i vår skal dele ut 25 millioner kroner. Utgangspunktet er det gode resultatet som Amedia oppnådde i 2018. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

– Som det viktigste lokale mediehuset, er det en hovedoppgave for oss å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Når vi nå deler ut 300.000 kroner, styrker vi det tette båndet mellom Rana Blad og de lokalsamfunnene vi dekker, sier sjefredaktør Marit Ulriksen.

Hun skal lede juryen som etter hvert skal ta stilling til søknadene som kommer inn.

Ung målgruppe

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i lokalsamfunnet, kan søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

– Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år, men tiltaket trenger ikke være begrenset til denne gruppen alene, sier nyhetsredaktør Kenneth Gabrielsen som også sitter i juryen.

– Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak, supplerer jurymedlem Rigmor Nygård Hansen.

Midlene den enkelte Amedia-avis deler ut vil variere fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Are Stokstad, som er konsernsjef i Amedia.

– At våre aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere.

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Fakta

Når juryen har truffet sin beslutning, legges denne fram for styrelederen i Rana Blad. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen.

Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.Artikkeltags