Hun overtar stillingen etter Tore Bratt som har sagt opp i Rana Blad for å bli kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset.

Det er styret i Rana Blad som har konstituert Marit Ulriksen som sjefredaktør i Rana Blad etter Tore Bratt med umiddelbar virkning. Tore Bratt sa i mars opp sin stilling som sjefredaktør og administrerende direktør.

Tore Bratt har hatt rollen fra 1. september 2014, og i den samme perioden har Ulriksen vært nyhetsredaktør.

Styret vedtok samtidig at Rigmor Nygård Hansen konstitueres som administrerende direktør med virkning fra 1. juni. Tore Bratt vil inntil han slutter 1. juni fortsatt ha den merkantile lederrollen i Rana Blad.

- Rana Blad har hatt en rivende utvikling i perioden Bratt  har vært mediehusets leder, og spesielt den digitale utviklingen har vært imponerende. Nå er det to dyktige ledere som skal overta disse funksjonene, og jeg har full tillit til at Marit Ulriksen og Rigmor Nygård Hansen vil gå inn i utfordringene med kraft og innsikt. Styret i Rana Blad vil nå bruke litt tid på å vurdere hvordan toppledelsen av mediehuset skal være, sier styreleder Bjarne Holgersen.

– Jeg har hatt en fantastisk spennende tid i Rana Blad sammen med ansatte som brenner for bedriften og avisa de lager på papir og digitalt. Slik sett er det vemodig å forlate Rana Blad, men det er en tid for alt og nå venter nye og spennende utfordringer, sier Tore Bratt.

- Det er ei særdeles spennende stilling jeg nå overtar. Jeg er glad i Helgeland og i Rana Blad, og gleder meg til, sammen med en særdeles dyktig redaksjon,  stadig å utvikle et moderne mediehus. Mediebransjen er kraftig i forandring, noe som gir oss både utfordringer og muligheter.

Utfordringene skal vi adressere, mulighetene skal vi ta vare på. Jeg opplever at abonnentene og kundene våre er glade i Rana Blad og vi skal fortsatt hver dag gjøre vårt beste for å levere på alle plattformene og være limet og lupen som regionen vår fortjener,  sier Ulriksen.