Det er av en pressemelding fra Rana kommune det fremgår at regjeringen i forbindelse med ny-salderingen av inneværende års budsjett foreslår at Rana kommune skal får 23.560.000 kroner som kompensasjon for økte kostnader knyttet til koronapandemien.

Per dags dato har Rana kommune rundt 20 millioner kroner i merkostnader i forbindelse med koronapandemien, og får altså mer enn dette fra regjeringen.

Geir Waage, ordfører i Rana kommune, mener regjeringen leverer som de har lovet, og at det både er viktig og riktig at lovnadene om kompensasjon som ble gitt tidligere, nå innfris.

– Denne kompensasjonen er ikke friske midler vi kan bruke til drift, men det vil redusere merforbruket i den kommunale driften i år, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren der mye av merforbruket har oppstått som en følge av pandemien. Det er positivt, og gjør at vi går inn i neste år med et bedre økonomisk utgangspunkt, sier Waage i en uttalelse.

Den samlede bevilgningen fra regjeringen fordeler seg med 6,9 milliarder kroner til kommunene og 400 millioner kroner til fylkeskommunene. Kompensasjonen til kommunene fordeler seg med 4,9 milliarder kroner som fordeles som innbyggertilskudd, og 2 milliarder kroner som fordeles som skjønnsmidler av statsforvalteren.