Rana FK vil ikke lyse ut stillingen som daglig leder med det første

Rana FK skal erstatte Sigurd Hognestad, men det er ikke sikkert at stillingen blir lyst ut.