Rana Gruber-direktør Moe: – Oppgitt over at noen mener det er fint å plassere en battericellefabrikk på vår eiendom uten at vi blir spurt på forhånd