Rana Gruber oppnådde en omsetning på 515,7 millioner kroner i første kvartal. Justert nettoresultat for kvartalet ble 110,8 millioner kroner og utbyttet ble satt til 2,09 kroner per aksje. Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

Solide inntekter, men høye kostnader

– Vi oppnådde solide inntekter, men hadde samtidig høye kostnader i årets tre første måneder. En stor del av kostnadsøkningene er knyttet til vårt bidrag til den nye flyplassen i Mo i Rana, samt prosessen fram mot opplistingen til hovedlisten på Oslo Børs. Begge disse er engangskostnader, sier administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe.

Produksjonen av jernmalmkonsentrat utgjorde 406.000 tonn i kvartalet, som er på linje med den planlagte produksjonen, forklarer Moe.

Offentliggjøringen av selskapets resultater for årets første kvartal blir Rana Grubers første etter at det 28. mars ble tatt opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs etter å ha vært notert på Euronext Growth siden 26. februar 2021.

Mål om å bli karbonfri

Selskapet arbeider fortsatt med å nå målet om å ha en CO₂-fri produksjon innen utgangen av 2025.

– Det samme gjelder det strategiske målet om å levere hematitt med et gjennomsnittlig jerninnhold på 65 prosent – opp fra dagens gjennomsnitt på 63 prosent, skriver selskapet i pressemeldingen.

Rana Gruber

Rana Gruber ligger i Rana kommune i Nordland, og sysselsetter omkring 300 personer. Selskapet har en markedsverdi på 2,7 mrd. kroner.

På Oslo Børs:

Rana Gruber ble tatt opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs den 28. mars etter tidligere å ha vært notert på Euronext Growth siden 26. februar 2021. I forbindelse med opplistingen ble selskapets regnskap oppgradert til IFRS-standarden.

Historien:

  • Selskapet ble registrert som aksjeselskap i 1964, men har røtter tilbake til 1800-tallet og har blant annet hatt Thomas Alva Edison (Jepp, mannen som oppfant lyspæren) som aksjonær.
  • Selskapet het opprinnelig Dunderland Iron Ore Company, men byttet navn til Rana Gruber i 1937.
  • Etter andre verdenskrieg ble Rana Gruber ekspropriert og drevet som en underavdeling i Norsk Jernverk.
  • I 1991 havnet Rana Gruber atter en gang på private hender, etter at ledelsen og flere av arbeiderne kjøpte ut staten.
  • I 2021 ble selskapet børsnotert på Euronext Growth
  • I 2022 ble selskapet tatt opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs

Produksjonen:

  • Ifølge konserndirektør Gunnar Moe, er det selskapets effektive produksjonsprosess - ikke malmens forholdsvis mediokre jerninnhold, som skaper bedriftens største fortrinn: Den lave kostnadsbasen.
  • Malmen har et jerninnhold på 30 prosent, men etter bearbeidelse skipes den ut i pulverisert form med en jerngehalt på 64 prosent.
  • Kundene består av europeiske stålverk.