Rana Gruber er helt avhengige av EØS-avtalen: – Å hevde at vi klarer oss uten denne må basere seg på manglende kunnskap