Gå til sidens hovedinnhold

Sjefen for Rana Gruber har fire enkle spørsmål til Rana kommune

Leserbrev

Artikkelen er over 6 år gammel

Jeg finner det vanskelig å forstå at Rana kommune faktisk ønsker på eget initiativ å skatte Rana Gruber langt mer en all annen industri og gruvenæring i Norge.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: Jeg viser til artikkelen i Rana Blad 10/6- 2015 om Rana kommunes håndtering av eiendomsskatten til Rana Gruber.

LES MER (RB PLUSS): Rana kommunes takstnemd ble ettertrykkelig overprøvd av kommunens ankenemd i Rana Gruber-saken

Artikkelen inneholder en del faktafeil og utelatelser som gjør beskrivelsen skjev, men fokuserer for øvrig på Rana kommunes uforutsigbare og for oss forvirrende saksbehandling.

Tolkning av lovparagrafer i forvaltningslov og eiendomsskattelov skal jeg ikke gå inn på her, men vil minne om at det saken i bunn og grunn dreier seg om er fire enkle spørsmål.

1. Kan Rana kommune legge til grunn for sin eiendomskattetakst at Rana Gruber driver uttak av sand/grus på Ørtfjell og ikke uttak av jernmalm?

2. Kan Rana kommune for Rana Grubers del bruke helt andre og høyere takster på tomter, bygg, og maskiner enn det de gjør for sammenliknbar industri i kommunen?

3. Kan Rana kommune pålegge Rana Gruber å betale eiendomsskatt på eiendommer som selskapet slett ikke eier?

4 . Kan selskapets resultat i toppåret 2010 legges til grunn for beregning av eiendomsskatt (i de påfølgende 10 år)?

Store deler av Rana kommunes administrasjon og ledelse, men tydeligvis ikke alle, mener at svaret på disse spørsmålene er ja.

Vi mener at svarene bør være nei.

Jeg håper ikke at juridiske spissfindigheter vil avgjøre saken slik den ble i tingretten. Utover dette finner jeg det vanskelig å forstå at Rana kommune faktisk ønsker på eget initiativ å skatte Rana Gruber langt mer en all annen industri og gruvenæring i Norge og derved undergrave virksomhetens levedyktighet.

Kjell Sletsjøe, CEO Rana Gruber AS

Kommentarer til denne saken